Efektywność szkoleń e-learningowych w działalności edukacyjnej bibliotek

Dagmara Bubel

Abstrakt


E-learning stanowić może jedną z metod edukacji użytkowników bibliotek i bibliotekarzy oraz element promocji biblioteki. Biblioteka, która pragnie sprostać oczekiwaniom nowoczesnych użytkowników oraz samych bibliotekarzy, coraz sprawniej wykorzystujących dostęp do zasobów sieci, nie może zlekceważyć e-learningu jako jednej z popularniejszych dziś form kształcenia na odległość. Nie bez znaczenia wydaje się więc popularyzacja zdalnego kształcenia, dzięki któremu coraz większa grupa pracowników bibliotek będzie tą drogą podnosić swoje kwalifikacje. Zanim jednak e-learning stanie się jednym z typowych elementów promocji biblioteki i wykładnikiem jej edukacyjnych funkcji, już na starcie należałoby przemyśleć, jak zaplanować politykę biblioteki w tym obszarze oraz jak efektywnie wykorzystać e-learning dla jej realizacji. Szkolenia on-line staną się tym samym alternatywnym systemem szeroko rozumianej edukacji w bibliotece zarówno dla jej użytkowników jak i pracowników.

Słowa kluczowe


e–learning; edukacja; biblioteka; użytkownicy biblioteki; efektywność szkoleń; bibliotekarz;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauer L. u.a., Konzeptezur Förderung der Wissenschaftskommunikation : Der Churer Ansatzzur Vermittlung von kollaborativen Kompetenzen. In Ball R. (Hrsg.), Wissenschaftskommunikation der Zukunft : 4. Konferenz der Zentralbibliothek ForschungszentrumJülich, Jülich, 2007, s. 81-92.

Bieler D. u.a., Lernen, Informationskompetenz und Visualisierung : Das Online- Tutorial DISCUS der Universitätsbibliothek der TU Hamburg-Harburg, „ABI-Technik”, 2005, Vol. 25, nr 3, s. 162-181.

Blank A.-M., E-Learning - der richtige Weg zur Vermittlung von Informationskompetenz? Konzepteaus Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und der Schweiz [online], 2007 [dostęp: 2012-07-26]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.ibi.huberlin.de/studium/fachschaft/reports/bidkongress2007/elearning.

Bode A., Die digitale Universität - Anforderungen an Infrastruktur und Serviceeinrichtungen der Hochschulen, „Bibliothek. Forschung und Praxis”, [online], 2007, Vol. 31, nr 1, s. 37-40 [dostęp: 2012-07-26]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.bibliothek-saur.de/2007_1/037-040.pdf.

Boden D., Gaining a PILOT’s Licence : supporting researchers at Imperial College London through the Postdoctoral Information Literacy Online Tutorial. In Kohl-Frey O., Schmid-Ruhe B. (eds.), Advanced users : information literacy and customized services [online], Konstanz, 2008, s. 165-173 [dostęp: 2012-07-26]. Dostępny w Word Wide Web:http://w3.ub.unikonstanz.de/v13/volltexte/2008/5905//pdf/tagungsband1.pdf.

Bopp T. u.a., Das Buch gehört nicht ins Regal – neue Möglichkeiten digitaler Bibliotheken als integraler Bestandteil einer E-Learning- Diensteinfrastruktur [online], 2006. [dostęp: 2012-07-26]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.systemkonvergenz.de/Dokumente/Literatur/tr-mistel.pdf.

Dammeier J., Informationskompetenzerwerb mit Blended Learning : Ergebnisse des Projekts Informationskompetenz I der Bibliothek der Universität Konstanz, „Bibliotheksdienst”, [online], 2006, Vol. 40, nr 3, s. 314-330 [dostęp: 2012-07-26]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/heftinhalte2006/Infovermittlung010306.pdf.

Degkwitz A., Chancen und Risiken integrierter Dienste und Services, „ABI-Technik”, 2008, Vol. 28, nr 1, s. 8-19.

eLearning im Dialog (eLeDia) : Moodle Features [online], 2008 [dostęp: 2012-07-26]. Dostępny w Word Wide Web: http://moodle.de/mod/resource/view.php?id=2122.

Gläser C., Die Bibliothek als Lernort – neue Servicekonzepte, „Bibliothek. Forschung und Praxis”, [online], preprint 2008 [dostęp: 2012-07-26]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.bibliothek-saur.de/preprint/2008/ar2512_glaeser.pdf.

Hapke T., Informationskompetenz 2.0 und das Verschwinden des „Nutzers”, „Bibliothek. Forschung und Praxis”, [online], 2007, Vol. 31, nr 2, s. 137-149 [dostęp: 2012-7-26]. Dostępny w Word Wide Web: http://doku.b.tu-harburg.de/volltexte/2008/381/pdf/137_149.pdf.

Hapke T., Perspektive E-learning - Die Rolle von Universitätsbibliotheken in neuen Lernumgebungen. In Krauß-Leichert U. (Hrsg.), Teaching Library : EineKernaufgabefürBibliotheken, Frankfurt a. M., 2007, s. 41-80.

Kellersohn A., Die Bibliothek auch als virtueller Lernort : Fachhochschulbibliotheken als eLearning- Dienstleister [online], 2007 [dostęp: 2012-07-26]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.opus-bayern.de/bibinfo/volltexte/2007/287/pdf/easylearning_bibliothekartag_2007_opus.pdf.

Kellersohn A., Hochschulbibliotheken als Dienstleister im Kontext von eLearning, „ABI-Technik”, 2008, Vol. 28, nr 1, s. 20-29.

Klein A., Informationskompetenz durch E-Learning? Möglichkeiten und Grenzen von E-Learning- Kursen zur Vermittlung fachlicher Informationskompetenz im Pflichtbereich [online], 2007. [dostęp: 21.03.2012]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.opus-bayern.de/bibinfo/volltexte/2007/273/pdf/Klein-Annette.pdf.

Klein A., Haberer M., Lernen ohne Grenzen? Zur Vernetzung von E-Learning- Angeboten am Beispiel der UB [online], 2006 [dostęp: 2012-07-26]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.opus-bayern.de/bibinfo/volltexte/2007/196/pdf/Haberer-Klein.pdf.

Pawlowski J., E-Learning-Standards : Chancen und Potenziale für die Hochschule der Zukunft. In Euler D., Seufert S. (Hrsg.), E-Learning in Hochschulen und Bildungszentren, München, 2005, s. 453-472.

Pfeffer J., Online- Tutorials an deutschen Universitäts- und Hochschulbibliotheken : Verbreitung, Typologie und Analyse am Beispiel von LOTSE, DISCUS und BibTutor : Master’s Thesis FH [online], 2006 [dostęp: 2012-07-26]. Dostępny w Word Wide Web: http://eprints.rclis.org/archive/00008211/01/Masterarbeit_JoergenPfeffer.pdf.

Pindlowa W., Czy technika, która obecnie wspomaga komunikację między ludźmi doprowadzi do upadku zawodu bibliotekarza - pracownika informacji, „EBIB”, [online] 2000, nr 9 [dostęp: 2012-7-26]. Dostępny w Word Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e009-03.html.

Pindlowa W., Rola biblioteki w procesie e-włączania i e-wyłączania społecznego. In Biblioteki XXI wieku : czy przetrwamy? : II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej : Łodź, 19-21 czerwca 2006 r. : materiały konferencyjne, Łódź, 2006, s. 45-50.

Pindlowa W., Wykorzystanie technologii elektronicznego przetwarzania w procesie informacji i komunikacji naukowej, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 1999, nr 1, s. 79-85.

Schirra D., EinProdukt – viele Möglichkeiten : Das Online-Tutorial Informationskompetenz, „Bibliotheksdienst”, [online], 2007, Vol. 41, nr 7, s. 773-779 [dostęp: 2012-07-26]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/heftinhalte2007/Infovermittlung010707.pdf.

Sühl-Strohmenger W., Neue Entwicklungen auf dem Wegezur „Teaching Library” – insbesondere bei den Wissenschaftlichen Bibliotheken. In Krauß-Leichert U. (Hrsg.), Teaching Library : Eine Kernaufgabe für Bibliotheken, Frankfurt a. M., 2007, s. 11-33.

Voges W., Virtuelle Semesterapparate : Konzeption und Entwicklung eines neuen Angebots der Hochschulbibliothek der Fachhochschule Köln : Diplomarbeit FH, Köln 2008.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X