"Biblioteka akademicka: infrastruktura – uczelnia – otoczenie". Konferencja Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Renata Ciesielska-Kruczek

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X