Biblioteki główne szkół wyższych jako uczelniane ośrodki informacji o prawie autorskim

Bolesław Howorka

Abstrakt


Artykuł przedstawia zagadnienia prawa autorskiego w funkcjonowaniu bibliotek szkół wyższych. Według autora biblioteka główna powinna stać się tą jednostka organizacyjną, której jednym z zadań jest organizacja i prowadzenie szkoleń dla pracowników uczelni, doktorantów i studentów w zakresie ochrony i korzystania z prawa autorskiego. Omówiono problemy, które powinny stać się treścią takich szkoleń np. podmiot i przedmiot praw autorskich, przepisy chroniące osobiste prawa autorskie, dozwolony użytek chronionych utworów, cytaty, czas trwania autorskich praw majątkowych i in.

Słowa kluczowe


biblioteki szkół wyższych; prawo autorskie; prawo biblioteczne;

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X