E-learning wsparciem dla biblioteki

Aneta Kowalska, Joanna Radzicka

Abstrakt


Celem artykułu jest omówienie zastosowania distance learningu w Bibliotece Politechniki Krakowskiej (BPK). Dzięki tej nowej formule kształcenia, bibliotekarze mają możliwość przygotowania profesjonalnych szkoleń e-learningowych adresowanych do różnych grup odbiorców. Wzbogacone o narzędzia multimedialne i interaktywne stanowią atrakcyjną formę przekazywania wiedzy i zdobywania kompetencji. BPK posadawia kursy na platformie e-learnigowej Politechniki Krakowskiej. Część z nich realizowana jest w ramach projektu „Politechnika XXI wieku…”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe


biblioteka; bibliotekarz; e-learning; zdalne nauczanie; platforma Moodle; szkolenie biblioteczne; edukacja informacyjna;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległość : podstawy dydaktyki, Warszawa 2008.

Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji [online], 2012 [dostęp: 2012-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://moodle.wmbp.edu.pl.

E-learning Framework PK [online], 2012 [dostęp: 2012-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://info.elf.pk.edu.pl/.

eXeeXeLearning [online], 2012 [dostęp: 2012-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://exelearning.org/wiki.

GNU General Public License. In Wikipedia [online], 2012 [dostęp: 2012-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License.

Hot Potatoes [online], 2012 [dostęp: 2012-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://hotpot.uvic.ca/.

Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji [online], 2012 [dostęp: 2012-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/kodeks_etyki.html.

Kuciapski M., Koncepcja i formy e-learningu [online], 2012 [dostęp: 2012-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://www.slideshare.net/mkuciapski/koncepcja-i-formy-elearningu-presentation.

Misja Biblioteki Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki [online], 2012 [dostęp: 2012-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://www.biblos.pk.edu.pl/misja.

Moodle [online], 2012 [dostęp: 2012-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://moodle.org/.

Penkowska G., Meandry e-learningu, Warszawa 2010.

Politechnika XXI wieku – Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów [online], 2012 [dostęp: 2012-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pk21.pk.edu.pl/poklpk/main.php.

Rules for good design [online], 2012 [dostęp: 2012-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://www.webbasedtraining.com/primer_rules.aspx.

Zajączkowski G., Metodyka e-learningu [online], 2012 [dostęp: 2012-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://www.eid.edu.pl/blog/wpis,metodyka_e-learningu,410.html.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X