Wyimki prawne z "Katechizmu biblioteki" Paula Ladewiga

Zdzisław Gębołyś

Abstrakt


Artykuł przedstawia sylwetkę jednego z prekursorów nowoczesnych bibliotek publicznych w Niemczech – Paula Ladewiga oraz jego poglądy na bibliotekę zawarte w Katechizmie biblioteki publicznej. Omówiono problematykę prawną w Katechizmie…, w szczególności zagadnienia związane z finansowaniem bibliotek, obowiązkami organizatora biblioteki, kierowaniem, statutem biblioteki, udostępnianiem zbiorów i in.

Słowa kluczowe


Ladewig Paul; biblioteki niemieckie; prawo biblioteczne;

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X