Axiell Arena – system zarządzania informacją biblioteczną

Marcin Mystkowski, Karolina Troka

Abstrakt


Przedstawienie systemu zarządzania informacją biblioteczną klasy 2.0 od kliku lat obecnego w Skandynawii i wykorzystywanego w ponad 80 bibliotekach Szwecji, Finlandii, Danii, a w chwili obecnej wdrażanego również w Wielkiej Brytanii.

Słowa kluczowe


biblioteka 2.0; Content Management System; Internet;

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności