Widzieć – wiedzieć więcej?

Oliwia Brzeźniak

Abstrakt


Tekst stara się odpowiedzieć na pytanie, czy widzieć oznacza wiedzieć więcej. Prezentuje trzy różne książki (Tydzień Konstancji, Czarną książkę kolorów oraz Dźwięki kolorów), pochodzące z trzech różnych krajów, które opisują postrzeganie świata przez osoby niewidome. Publikacje te skierowane są do osób widzących, ale ograniczonych często do tylko wzrokowego postrzegania świata. Artykuł zawiera także propozycje zadań zmierzających do kształtowania wielozmysłowego odbierania świata i rozbudowywania słownictwa związanego z opisem kolorów.

Słowa kluczowe


biblioterapia; niewidomi;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cottin M., Faria R., Czarna książka kolorów, Warszawa 2012.

Liao J., Dźwięki kolorów, Łódź 2012.

Matusik O., Tydzień Konstancji, Warszawa 2008.

Słownik Języka Polskiego PWN [online], 2013 [dostęp 2013-06-03]. Dostępny w World Wide Web: http://sjp.pwn.pl/.

Szymborska W., Wielkie to szczęście, Kraków 2005.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności