Działalność bibliotek na terenie Zaolzia po drugiej wojnie światowej

Urszula Kolberová

Abstrakt


Od swojego założenia w 1947 roku Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w staraniu o zachowanie i rozwój kultury polskiej na Zaolziu, zajmował się m.in. zakładaniem nowych bibliotek i wspieraniem już istniejących. Zbiory były uzupełniane dzięki prywatnym darom i funduszom Związku.

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności