Potrzeby i wiedza studentów uczelni technicznej na temat elektronicznych źródeł informacji. Badania ankietowe wśród studentów AGH

Anna Chadaj, Danuta Turecka

Abstrakt


Nowe technologie zmieniły sposób pozyskiwania informacji, a co za tym idzie – zdobywania wiedzy. Efektywne wykorzystanie e-zasobów wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności. W artykule omówiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na grupie studentów – użytkowników Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Badanie miało na celu ustalenie m. in. znajomości zasobów elektronicznych, czynników, które decydują o wyborze danego źródła, problemów, które użytkownicy napotykają przy korzystaniu z e-zasobów. Wypowiedzi i sugestie respondentów dostarczyły wielu informacji, które będą pomocne na przykład przy planowaniu kolejnych szkoleń oraz szerszej promocji źródeł elektronicznych wśród studentów.

Słowa kluczowe


elektroniczne źródła informacji; e-zasoby; użytkownicy bibliotek technicznych; Biblioteka Główna AGH;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akademicka Biblioteka Cyfrowa – Kraków [online], 2013 [dostęp: 2013-03-24]. Dostępny w World Wide Web: http://abc.krakow.pl.

Biblioteka Główna AGH [online], 2013 [dostęp: 2013-03-24]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.agh.edu.pl.

Chadaj A., Turecka D., Wiedza na temat elektronicznych źródeł informacji i efektywność ich wykorzystania na podstawie badań ankietowych, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, 2009, nr 1-2, s. 19-25.

Derfert-Wolf L., Ukryty Internet (Web) [online], 2009 [dostęp 2013-03-24]. Dostępny w World Wide Web: http://mbpgdynia.pl/stowarzyszenie/ukryty.internet.pdf.

Kubów S., Jakość usług w Bibliotece Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu w świetle ankiety [online], 2002 [dostęp: 2013-03-24]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/kubow.php.

Wanik K., Podwyższanie standardu usług w bibliotece wydziałowej poprzez ankietowanie czytelników [online], 2003 [dostęp: 2013-03-24]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/44/ankieta.php.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności