Niezwykłe biblioteki na świecie - inspiracje dla przyszłych projektów budynków bibliotecznych w Polsce

Ewa Piotrowska

Abstrakt


W artykule zaprezentowano, powstałe w większości w XXI w., najbardziej interesujące budynki bibliotek uniwersyteckich i publicznych ze wszystkich kontynentów świata.


Słowa kluczowe


biblioteki na świecie; budynki biblioteczne; architektura bibliotek;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gogiel-Kuźmicka Anna, Sidorczuk Anna, Architektura bibliotek akademickich - od czasów starożytnych po czasy współczesne, „Biuletyn EBIB”, 2014, nr 5 , https://core.ac.uk/download/pdf/230214514.pdf [dostęp: 2021-02-25].

Kobierska-Maciuszko Ewa, Współczesna budynki biblioteczne w pracach LIBER Architecture Group, „Biuletyn EBIB”, 2001, nr 4, http://www.ebib.pl/2001/22/kobierska.html [dostęp: 2021-02-25].

LIBER Architecture Working Group (LAG), 2021, https://libereurope.eu/working-group/liber-architecture-working-group-lag/ [dostęp: 2021-02-25].

McDonald Andrew, Planninig academy library buildings for customers and services. In: Melling Maxine, Little Joyce (eds.), Building a successful customer-service culture: a guide for library and information managers, London, 2002, p. 143-165.

Worpole Ken, Contemporary library architecture: a planning and design guide, London; New York, 2013.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności