Zamek Światła, czyli… Łotewska Biblioteka Narodowa

Renata Ciesielska-Kruczek

Abstrakt


Łotewska Biblioteka Narodowa (NLL) od roku 2014 mieści się w nowym budynku, Zamku Światła, który zapewnia przestronne i przytulne czytelnie, sale konferencyjne, koncertowe i wystawowe, przestrzenie do pracy indywidualnej, grupowej oraz szkoleniowej. Zamek Światła stał się ikoną Rygi i jest przykładem trendów współczesnej filozofii budynków bibliotecznych, którą charakteryzuje otwartość, wielofunkcyjność, elastyczność. Księgozbiór Łotewskiej Biblioteki Narodowej liczy ponad 4,5 miliona egzemplarzy książek, periodyków, publikacji elektronicznych i audiowizualnych, a profil tematyczny koncentruje się na naukach humanistycznych i społecznych. Biblioteka jest znaczącą placówką naukową i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej oraz pełni funkcję archiwum piśmiennictwa narodowego.


Słowa kluczowe


Łotewska Biblioteka Narodowa; Zamek Światła; architektura biblioteczna; Gunārs Birkerts; zbiory narodowe; Terra Mariana. 1186–1888; Dainu Skapis - Gabinet Pieśni Ludowych;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


About the library, National Library of Latvia, 2019, https://www.lnb.lv/en/library/about-library [dostęp: 2019-10-14].

Annual Report to CENL year 2018-2019, 2019, https://www.cenl.org/wp-content/uploads/2019/08/CENL_report_Latvia-2018.pdf [dostęp: 2019-11-22].

Baklāne Anda, The National Library of Latvia: A New Beginning. „Alexandria”, 2014, Vol. 25, nr 3, s. 43-55.

Biblioteka Narodowa Łotwy, Wikipedia, 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Narodowa_Łotwy [dostęp: 2019-11-22].

Bula Dace, A Complete Edition of an Oral Tradition: Text Selection Practices in the History of Publishing Latvian Folk Songs, “Folklore”, 2017, Vol 128, no 1, https://doi.org/10.1080/0015587X.2016.1235423 [dostęp: 2019-11-22].

The Cabinet of Folksongs or Dainu Skapis, Latviešu folkloras krātuvē, 2019, http://en.lfk.lv/collection/folksong-cabinet [dostęp: 2019-11-22].

Collection, Latviešu folkloras krātuves, 2019, http://en.lfk.lv/collection/index [dostęp: 2019-11-22].

Gunnar Birkerts – Interview, “Blueprint”, 2014, http://www.designcurial.com/news/gunnar-birkerts-4345683 [dostęp: 2019-11-22].

Kolendo Ireneusz T., Łotwa: zarys dziejów narodu i państwa, Łódź, 2014.

The Latvian National Library, Latvia, Uponor, 2019, https://www.uponor.pl/pl-pl/instalacje/innowacje/referencje/the-latvian-national-library-latvia [dostęp: 2019-10-14].

Mikołajewicz Justyna [et al.], ERASMUS+ Mūsdienu un tradicionālās – jak funkcjonują biblioteki na Łotwie, BuwLOG, 2016, http://buwlog.uw.edu.pl/erasmus-musdienu-un-tradicionalas-jak-funkcjonuja-biblioteki-na-lotwie [dostęp: 2019-11-22].

Moreino Irena, Księga Terra Mariana – wybitne zwierciadło historii i przedmiot badań. „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”, 2017, nr 1 (24), s. 7–27, http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/archiwum/2017_1/Moreino.pdf [dostęp: 2019-11-22].

National Library of Latvia, “Architect Magazine”, 2017, https://www.architectmagazine.com/project-gallery/national-library-of-latvia_o [dostęp: 2019-11-22].

On the National Library of Latvia, Likumi.lv, 2012, http://likumi.lv/ta/en/en/id/62905 [dostęp: 2019-11-22].

Par Dainu skapi, Dainu skapis, 2019, http://dainuskapis.lv/par-dainu-skapi [dostęp: 2019-11-22].

Stam David H., International Dictionary of Library Histories, Chicago, 2001.

Taylor-Foster James, Visiting Gunārs Birkerts's Latvian "Castle of Light", ArchDaily, 2014, https://www.archdaily.com/540058/visiting-gunars-birkerts-s-latvian-cultural-castle-of-light [dostęp: 2019-11-22].

Wright Herbert, Motown to Mountain: Gunnar Birkerts's New National Library of Latvia, “Blueprint”, 2014, http://www.designcurial.com/news/motown-to-mountain-4346260/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com [dostęp: 2019-11-22].

Vilks Andris, The Castle of Light: the New National Library of Latvia, “National Central Library Bulletin”, 2013, no. 1, https://nclfile.ncl.edu.tw/files/201511/bea21d72-7495-4b83-b1b8-ed6cf5c4e037.pdf [dostęp: 2019-11-22].

Vilks Andris, National Library of Latvia, Riga (Castle of Light), 2013, https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2013/10/3_Do_Vilks_Riga-LAG-140508.pdf [dostęp: 2019-11-22].
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X