Biblioteki w Alicante – relacja z wyjazdu szkoleniowego w ramach programu Erasmus+

Barbara Mleko, Aleksandra Więk

Abstrakt


W artykule omówiono historię i współczesne funkcjonowanie systemu bibliotecznego Uniwersytetu w Alicante (Hiszpania), przybliżono także działalność jednej z miejskich bibliotek Biblioteki Publicznej im. Azorína  w Alicante.


Słowa kluczowe


Uniwersytet w Alicante; Biblioteka Uniwersytetu w Alicante; Biblioteka Publiczna im. Azorína w Alicante; Hiszpania; Alicante; Erasmus+;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biblioteca Pública Azorín de Alicante, 2019, https://www.bibliotecaspublicas.es/alicante/informacion.htm [dostęp: 2019-12-02].

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2019, http://www.cervantesvirtual.com/ [dostęp: 2019-12-02].

Libraries, Universitat d’Alacant. Universidad de Alicante, 2019, https://web.ua.es/en/oia/faqs/libraries.html [dostęp: 2019-12-02].

Universitat d’Alacant. Universidad de Alicante, 2019, https://www.ua.es/en/ [dostęp: 2019-12-02].

University Library, Universitat d’Alacant. Universidad de Alicante, 2019, https://biblioteca.ua.es/en/ [dostęp: 2019-12-02].

Zaręba Dominika, Alicante i Costa Blanca, Gliwice, 2018.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X