9 lat „Galerii Twórczości Artystycznej Nauczycieli” w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Jaśle

Daniel Korczykowski

Abstrakt


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Jaśle od samego początku istnienia prowadziła działalność edukacyjną. Współpraca bibliotekarzy ze środowiskiem nauczycielskim stała się inspiracją do powstania „Galerii Twórczości Artystycznej Nauczycieli”.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Materiały źródłowe

a) niepublikowane

Jędryczka G., Jubileusz 50-lecia Biblioteki : biuletyn informacyjny, Jasło 2002 /rkps/.

Kronika „Galeria Twórczości Artystycznej Nauczycieli” Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Jaśle, Jasło 2003 – 2011 /rkps/.

Kronika „Galeria Twórczości Artystycznej Nauczycieli” Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Jaśle, Jasło 2012 /rkps/.

Kronika „Wieczór Twórczości Młodych” Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Jaśle, Jasło 2008-2012 /rkps/.

b) publikowane

Opracowania

Biernacka K. (red.), 60 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie 1947-2007, Krosno 2008.

Jędryczka G., Galeria twórców w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Jaśle, „Przegląd Edukacyjny”, 2011, nr 1, s. 20.

Jędryczka G., Galeria Twórczości Artystycznej Nauczycieli. In Świstak Z. (red.), Encyklopedia Jasła, Jasło, 2010.

Jędryczka G., Młodzi twórcy w Bibliotece Pedagogicznej, „Obiektyw Jasielski”, 2009, nr 9, s. 10.

Jędryczka G., Nauczyciele – twórcy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Jaśle, „Kajet Belfra : Metodyczny Kwartalnik Informacyjny”, 2006, nr 1, s. 17.

Jędryczka G., III Wieczór Twórczości Młodych , „Obiektyw Jasielski”, 2010, nr 9, s. 10.

Jurkowska B., Wieczór Twórczości Młodych, „Region Jasielski”, 2008, nr 1, s. 12.

Pietrzak M., Między tekstem a czytelnikiem : żywe słowo w bibliotece – tradycja i współczesność, Toruń 2012.

Strony internetowe:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie [online], 2012 [dostęp: 2012-11-09]. Dostępny w World Wide Web: http://krosno.pbw.org.pl/.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X