Biblioteki muzeów sztuki na przykładzie Biblioteki Arxiu CCCB w Barcelonie i Biblioteka de Arte Muzeum Gulbenkiana w Lizbonie

Sławomir Sobczyk

Abstrakt


Artykuł opisuje organizację pracy i sposób działania dwóch bibliotek mieszczących się w muzach sztuki: Biblioteki Arxiu w Barcelonie i Biblioteca de Arte w Lizbonie. Opracowanie zawiera spostrzeżenia własne oraz informacje uzyskane od pracowników bibliotek w trakcie ich zwiedzania.

Słowa kluczowe


Arxiu CCCB; Biblioteca de Arte Museu Calouste Gulbenkian; biblioteka artystyczna;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brown J. (red.), Barcelona, Warszawa 2010.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona [online], 2012 [dostęp: 2012-12-19]. Dostępny w World Wide Web: http://cccb.org.

Daszewska E. (red.), Barcelona, Warszawa 2006.

Hughes R., Barcelona, New York 1992.

Kula A., Muzeum Sztuki Współczesnej – nowy sąsiad w dzielnicy El Raval w Barcelonie, „Muzealnictwo”, 2004, nr 45, s. 154-161.

Museu Calouse Gulbenkian [online], 2012, [dostęp: 2012-12-19]. Dostępny w World Wide Web: http://museu.gulbenkian.pt.

Museu d’Art Contemporani de Barcelona [online], 2012 [dostęp: 2012-12-19]. Dostępny w World Wide Web: http://macba.cat.

Pignatelli C. (ed.), Museum Guide 2004, Portuguese Museum Institute, [Lisboa] 2004.

Siewak-Sojka Z. (red.), Lizbona, Warszawa 2009.

Simonis D., Barcelona, Warszawa 2009.

Tranæus T., Lizbona, Warszawa 2012.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X