Biblioteki Departamentu Stanu USA w Polsce prowadzone samodzielnie lub jako instytucje partnerskie

Janina Galas

Abstrakt


Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie i Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie prowadzą na terenie Polski szereg placówek, które udostępniają księgozbiory beletrystyczne i popularno-naukowe, zbiory audiowizualne, bazy danych on-line w języku angielskim, jak również organizują wystawy, wydarzenia kulturalne i edukacyjne prezentujące dziedzictwo Stanów Zjednoczonych. Placówki te, choć mają wspólne zadanie przybliżenia tematyki amerykańskiej zainteresowanym użytkownikom, różnią się swoją ofertą oraz specyfiką. Można wymienić 4 rodzaje instytucji i programów: Amerykańskie Centrum Informacji (American Information Resource Center), Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej – American Corner, Ameryka w Twojej Bibliotece (America@yourlibrary©) oraz Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego (Young Learners Resource Centers).

Słowa kluczowe


biblioteki obcojęzyczne;

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X