Biblioteki w Mjanmie

Renata Ciesielska-Kruczek

Abstrakt


Artykuł przedstawia zabytki piśmiennictwa Mjanmy zapisane w formie rękopisów na liściach palmowych, składanych papierowych książkach oraz największej na świecie kamiennej księdze. Opisano Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Uniwersytecką w Rangunie oraz Bibliotekę U Pho Thi w klasztorze Sadhammajotika w Thaton. Natomiast wyniki badań dotyczących bibliotek publicznych opublikowane przez The Asia Foundation, Myanmar Book Aid oraz Preservation Foundation w 2014 r. posłużyły do nakreślenia sytuacji bibliotek w tym kraju.


Słowa kluczowe


biblioteki na świecie; architektura bibliotek; biblioteki Mjanmy; Biblioteka Narodowa Mjanmy; Biblioteka Uniwersytecka w Rangunie; Biblioteka U Pho Thi w Thaton; pagoda Kuthodaw; „Największa Książka Świata”;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allon Mark, ‘The World's Biggest Book’: The Kuthodaw Pagoda Marble-stelae inscriptions, Mandalay, Myanmar, “The Asian Arts Society of Australia Review”, 2016, Vol. 25, no. 4, p. 7-8.

Annual report of the National Library of Myanmar, 2018, https://www.ndl.go.jp/en/cdnlao/meetings/pdf/AR2018_Myanmar.pdf [dostęp: 2021-04-26].

Aung Phay Kyi Soe, New National Library set for April grand opening, „Myanmar Times”, 17 Dec. 2019, https://www.mmtimes.com/news/new-national-library-set-april-grand-opening.html [dostęp: 2021-04-26].

Bradley Fiona, Myanmar Libraries after the “Opening Up”, “Journal of Information Science Theory and Practice”, 2017, Vol. 5, no. 4, p. 49–67.

Burmese literature, Encyclopaedia Britannica, 2021, https://www.britannica.com/art/Burmese-literature#accordion-article-history [dostęp: 2021-04-26].

Hazra Kanai L., Buddhism and Pali Literature of Myanmar, Delhi 2011.

Herbert Patricia, The making of a collection: Burmese manuscripts in the British Library, “The British Library Journal”, 1989, Vol. 15, no. 1, p. 59-70, https://www.bl.uk/eblj/1989articles/pdf/article5.pdf [dostęp: 2021-04-26].

Herbert Patricia, The Sir Arthur Phayre collection of Birmese manuscripts, “The British Library Journal”, 1975, Vol. 1, p. 62-70, https://www.bl.uk/eblj/1975articles/pdf/article7.pdf [dostęp: 2021-04-26].

Hill Michael W., Some reflections on the library scene in Burma today, “International Library Review”, 1976, Vol. 8, no. 2, p. 151-163.

International Memory of the World Register: Maha Lawkamarazein or Kuthodaw Inscription Shrines (Myanmar), 2012, http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/Myanmar__kuthodaw.pdf [dostęp: 2021-04-26].

Katz A., Considering the Future of Myanmars Public Libraries, “Focus on International Library & Information Work”, 2013, Vol. 44, no. 2, p. 44–46.

Khin Maung N., An Outline History of Myanmar Literature: Pagan Period to Kon-Baung Period, Ranʻ kunʻ 1999.

Kuthodaw Pali Canon, Read Workbench, 2021, https://readworkbench.org/projects-2/kuthodaw-pali-canon/ [dostęp: 2021-04-26].

La Pye Win Htun Ma, A Study on the Summons Recorded in Parabaik from the Collections of Universities’ Central Library, Myanmar 2013. - M.A. Thesis, Department of Library and Information Studies, Yangon University,

Mratt Kyaw Thu, Libraries in limbo, “Frontier Myanmar”, May 23, 2018, https://www.frontiermyanmar.net/en/libraries-in-limbo/ [dostęp: 2021-04-26].

Myanmar Country Report to CDNL-AO, 2011, https://www.ndl.go.jp/en/cdnlao/meetings/pdf/CR2011_Myanmar.pdf [dostęp: 2021-04-26].

Myanmar Library Survey - Executive Summary (English), Open Development Mekong, 2017, https://data.opendevelopmentmekong.net/en/dataset/myanmar-library-survey/resource/3dd75668-4d1a-4b21-9f2e-97889a4efdd7 [dostęp: 2021-04-26].

Myat Sann Nyein, Transforming libraries in Myanmar: the eLibrary Myanmar project, “Insights: The UKSG Journal”, 2016, Vol. 29, no. 3, p. 266–272.

Nay Thiha, National Library finally finds forever home?, Myanmore, January 14, 2020, https://www.myanmore.com/2020/01/national-library-finally-finds-forever-home/ [dostęp: 2021-04-26].

Ni Ni Naing, Admitted letters of Konbaung period in Parabike Manuscripts, Universities’ Central Library. University of Rangoon, 2008, https://www.uclmyanmar.org/admitted-letters-of-konbaung-period-in-parabike-manuscripts/ [dostęp: 2021-04-26].

Ni Ni Naing, 17th Congress of Southeast Asian Librarians Conference, IFLA, 2018, https://www.ifla.org/node/66895 [dostęp: 2021-04-26].

Pe Hla, Burma: Literature, Historiography, Scholarship, Language, Life, and Buddhism, Singapore 1985.

Pruitt William [et al.], Manuscripts in the U Pho Thi Library, Sadhammajotika Monastery, Thaton, Myanmar, Tokyo 2014.

Pruitt William [et al.], To Digitize Myanmar Manuscripts, Manuscripts List and Digital Book Production, Tokyo 2017.

Pruitt William, Yūmi Ōsaka, Sunao Kasamatsu, The Catalogue of Manuscripts in the U Pho Thi Library, Thaton, Myanmar, Bristol 2019.

Reade Wendy J., The Kuthodaw Pagoda, Myanmar: collaborative conservation of a UNESCO Memory of the World site, “AICCM Bulletin”, 2018, Vol. 39, iss. 1, p. 55-64.

Reade Wendy J., Preserving the Kuthodaw Pagoda Complex, Myanmar: Collaborative Conservation of the 'World's Biggest Book', “The Asian Arts Society of Australia Review”, 2016, Vol. 25, no. 4, p. 9-11.

San San May, The Ramayana in Southeast Asia: (3) Burma, Asian and African Studies Blog, May 5, 2014, http://britishlibrary.typepad.co.uk/asian-and-african/2014/05/the-ramayana-in-southeast-asia-3-burma.html [dostęp: 2021-04-26].

[Thirty three] 33 Burmese manuscripts now digitised, Asian and African studies blog. British Library, 24 May 2017, https://blogs.bl.uk/asian-and-african/2017/05/33-burmese-manuscripts-now-digitised.html [dostęp: 2021-04-26].
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności