Źródła do badań nad Polonią w USA w pierwszej połowie XX w.

Ewa Piotrowska

Abstrakt


W artykule omówiono wybrane kolekcje cyfrowe będące źródłem informacji na temat życia polskich emigrantów w USA w pierwszej połowie XX w., koncentrując się głównie na materiałach dotyczących Polonii zamieszkałej w mieście Milwaukee w stanie Wisconsin. Przedstawiono zasoby cyfrowe kilku instytucji amerykańskich: Ellis Island Foundation, University of Wisconsin - Milwaukee (Milwaukee Polonia Roman Kwasniewski Photographs), National Archives. Tekst stanowi próbę analizy dostępnych w Internecie zasobów, dokumentujących losy członków rodziny autorki, którzy wyemigrowali z Galicji do Stanów Zjednoczonych przed ponad stu laty.


Słowa kluczowe


kolekcje cyfrowe; Polonia w USA; Ellis Island Foundation; Milwaukee Polonia Roman Kwasniewski Photographs; Archiwa Narodowe USA;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Digitizing Milwaukee’s Polonia at UWM libraries, Recollection Wisconsin, 2013, https://recollectionwisconsin.org/digitizing-milwaukees-polonia [dostęp: 2020-09-11].

Ellis Island, Wikipedia, 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ellis_Island [dostęp: 2020-09-11].

Hubka Thomas C., Kenny Judith T., The Workers' Cottage in Milwaukee's Polish Community: Housing and the Process of Americanization: 1870-1920, „Perspectives in Vernacular Architecture”, 2000, Vol. 8, People, Power, Places, pp. 33-52.

Kolinski Dennis, The Origin and Early Development of Polish Settlements in Central Wisconsin, „Polish American Studies”, 1994, Vol. 51, no. 1, pp. 21-48.

Lackey Jill Florence, Petrie Rick, Milwaukee’s Old South Side, Charleston, 2013.

Maass Christel T., Illuminating the Particular: Photographs of Milwaukee’s Polish South Side, Madison, 2003.

Maass Christel T., Gurda John, Kwasniwski Roman B. J., A Community Portrait: An Excerpt from Illuminating the Particular: Photographs of Milwaukee's Polish South Side, „The Wisconsin Magazine of History”, 2004, Vol. 87, no. 3, pp. 26-35.

Matusiak Krystyna K., Kenny Judith T., Building of Digital Collection of Photos and Maps:”Milwaukee Neighborhoods” at the University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, „Cartographic Perspectives”, 2004, nr 49, s. 66-73.

Mikoś Michael J., Polonia w Milwaukee, „Studia Polonijne”, 1983, T. 6, s. 313-316.

Mikoś Michał J., Archiwalne kartograficzne i fotograficzne polonika w zbiorach Biblioteki Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego na Uniwersytecie Wisconsin w Milwaukee, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 2017, Tom specjalny, s. 527-535.

Mikoś Susan Gibson, Poles in Wisconsin, Madison, 2012.

Milwaukee, Wikipedia, 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Milwaukee [dostęp: 2020-09-11].

Milwaukee Polonia: The Roman Kwasniewski Photographs, University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, 2020, https://uwm.edu/mkepolonia/ [dostęp: 2020-09-11].

Milwaukee Polonia, UW – Milwaukee, Recollection Wisconsin, 2014, https://recollectionwisconsin.org/milwaukee-polonia-uw-milwaukee [dostęp: 2020-09-11].

National Archives, 2020, https://www.archives.gov/ [dostęp: 2020-09-11].

National Archives and Records Administration, Wikipedia, 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/National_Archives_and_Records_Administration [dostęp: 2020-09-11].

Pease Neal, „Bolujmy więc!”: Polish Americans and Bowling in Milwaukee, „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”, 2019, nr 3, s. 59-68.

Pienkos Donald, Dimensions of Ethnicity: A Preliminary Report on the Milwaukee Polish American Population, „Polish American Studies”, 1973, Vol. 30, no. 1, pp. 5-19.

Pienkos Donald, Politics, Religion, and Change in Polish Milwaukee: 1900-1930, „The Wisconsin Magazine of History”, 1978, Vol. 61, no. 3, pp. 178-209.

Polonia w Stanach Zjednoczonych, Wikipedia, 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Polonia_w_Stanach_Zjednoczonych [dostęp: 2020-09-11].

Praszałowicz Dorota, The Cultural Changes of Polish-American Parochial Schools in Milwaukee: 1866-1988, „Journal of American Ethnic History”, 1994, Vol. 13, no. 4, pp. 23-45.

The Statue of Liberty - Ellis Island Foundation, 2020, https://www.statueofliberty.org/ellis-island/ [dostęp: 2020-09-11].

Vargas Mark, Scenes From Polish Working‐Class Life in Milwauke: 1900s–1940s, „The Historian”, 1994, Vol. 57, iss. 1, p. 89-96.

Wisconsin, Wikipedia, 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wisconsin [dostęp: 2020-09-11].

Zukowski Suzanne M., From Peasant to Proletarian: Home Ownership in Milwaukee’s Polonia, „Polish American Studies”, 2009, Vol. 66, no. 2, pp. 5-44.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności