Biblioteka Politechniki Poznańskiej w czasie pandemii

Karolina Popławska, Małgorzata Furgał

Abstrakt


W artykule omówiono funkcjonowanie Biblioteki Politechniki Poznańskiej w okresie nadzwyczajnym i niespotykanym w stuletniej historii tej placówki, tj. okresie pandemii Covid-19 i restrykcji z tym związanych. Zaprezentowano sposoby przeorganizowania dotychczasowych zadań, omówiono nowe rozwiązania zastosowane w świadczonych zwykle usługach oraz opisano zupełnie nowe pomysły w tym zakresie. Zwrócono uwagę na wielką mobilność i kreatywność pracowników biblioteki oraz chęć pomocy użytkownikom, którzy z dnia na dzień zostali pozbawieni dostępu do zbiorów, usług i przede wszystkim przestrzeni, z której dotąd tak chętnie korzystali.


Słowa kluczowe


biblioteki techniczne; biblioteki akademickie; organizacja pracy w bibliotece; zdalne usługi biblioteczne; komunikacja z czytelnikiem;

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności