Płonące biblioteki: zagłada dziedzictwa kulturowego

Ewa Piotrowska

Abstrakt


W artykule przedstawiono zagadnienie podpalania bibliotek, począwszy od czasów starożytnych aż do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem wieku XX i XXI. Pożary bibliotek były często planowaną destrukcją dziedzictwa kulturowego i śladów przeszłości. Biblioteki płonęły też wskutek działań najeźdźców w trakcie konfliktów zbrojnych. Omówiono niszczenie bibliotek na całym świecie oraz sposoby ochrony bibliotek przed pożarami.


Słowa kluczowe


niszczenie bibliotek; pożary bibliotek; palenie książek; unikalne kolekcje bibliotek; ochrona zbiorów bibliotecznych;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bieńkowska Barbara [et al.], Straty bibliotek w czasie II wojny światowej w granicach Polski z 1945 roku. Wstępny raport o stanie wiedzy, Warszawa 1994.

Boissoneault Lorraine, A Brief History of Book Burning, From the Printing Press to Internet Archives, Smithonian.com, 2017, https://www.smithsonianmag.com/history/brief-history-book-burning-printing-press-internet-archives-180964697/ [dostęp: 2019-01-25].

Canfora Luciano, Vanished library: a Wonder of the Ancient World, London 1991.

Collier Mel (ed.), What do we lose when we lose a library?: proceedings of the conference held at the KU Leuven 9-11 September 2015, Leuven, 2016.

El-Abbadi Mostafa A., Fathallah Omnia M. (eds.), What happened to the Ancient Library of Alexandria?, Leiden 2008.

Knuth Rebecca, Burning Books and Leveling Libraries: Extremist Violence and Cultural Destruction, Westport 2006.

Knuth Rebecca, Libricide: The Regime-Sponsored Destruction of Books and Libraries in the Twentieth Century, Westport 2003.

MacLeod Roy (ed.), The library of Alexandria: centre of learning in the ancient world, London; New York 2010.

Polastron Lucien X., Books on Fire: The Destruction of Libraries throughout History, Rochester 2007.

Raven James (ed.), Lost Libraries: The Destruction of Great Book Collections Since Antiquity, Houndmills [et al.] 2004.

Zyska Bronisław, Katastrofy w bibliotekach, „Folia Bibliologica”, 1994/1995, Vol. 42/43, s. 23-39, http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=20021&from=publication [dostęp: 2019-01-25].

Zyska Bronisław, Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem. T. 3, Działania profilaktyczne w bibliotece, Katowice 1994.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X