Zwoje znad Morza Martwego

Renata Ciesielska-Kruczek

Abstrakt


Rękopisy z Qumran (Zwoje znad Morza Martwego) to unikatowy zbiór spisanych po hebrajsku, aramejsku i grecku żydowskich manuskryptów pochodzących sprzed blisko dwóch tysięcy lat. Ich odkrycie wiąże się z niezwykłymi wydarzeniami i zbiegami okoliczności. W latach 1947-1956 i 2017 w grotach położonych w okolicach Qumran, na północno-zachodnim wybrzeżu Morza Martwego znaleziono około 900 rękopisów. Ta jedna z najstarszych na świecie i najbogatsza kolekcja tekstów biblijnych jest obecnie przechowywana i prezentowana w specjalnie w tym celu wybudowanym Sanktuarium Księgi, stanowiącym część Muzeum Izraela w Jerozolimie.


Słowa kluczowe


Zwoje znad Morza Martwego; Rękopisy z Qumran; Sanktuarium Księgi w Jerozolimie;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amusin Józef D., Rękopisy znad Morza Martwego, Warszawa, 1963.

Campbell Jonathan, Zwoje znad Morza Martwego rozszyfrowane, Warszawa, 2001.

The Dead Sea Scrolls, Fascimile Editions, 2019, https://www.facsimile-editions.com/en/ds/ [dostęp: 2019-02-15].

The Dead Sea Scrolls, The Israel Museum Jerusalem, 2019, https://www.imj.org.il/en/wings/shrine-book/dead-sea-scrolls [dostęp: 2019-02-15].

The Digital Dead Sea Scrolls, The Israel Museum Jerusalem, 2019, http://dss.collections.imj.org.il/ [dostęp: 2019-02-15].

The Dorot Foundation Dead Sea Scrolls Information and Study Center, The Israel Museum Jerusalem, 2019, https://www.imj.org.il/en/wings/shrine-book/dorot-foundation-dead-sea-scrolls-information-and-study-center [dostęp: 2019-02-15].

Efrat Zvi, Land Marks: The Emblematic Architecture of the Israel Museum and the Shrine of the Book, 2019, http://efrat-kowalsky.co.il/files/the-architecture-of-the-israel-museum.pdf [dostęp: 2019-02-15].

Fitzmyer Joseph A., 101 pytań o Qumran, Kraków, 1997.

Golb Norman, On the Jerusalem Origin of the Dead Sea Scrolls, 2009, https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/jerusalem_origin_dss.pdf [dostęp: 2019-02-15].

The Great Isaiah Scroll, The Israel Museum Jerusalem, 2019, http://dss.collections.imj.org.il/isaiah [dostęp: 2019-02-15].

Hebrew University Archaeologists Find 12th Dead Sea Scrolls Cave, Hebrew University of Jerusalem, 2017, https://new.huji.ac.il/en/article/33424 [dostęp: 2019-02-15].

Jacobson Samuel, AD Classics: Shrine of the Book / Armand Phillip Bartos and Frederick John Kiesler, Arch Daily, 2011, https://www.archdaily.com/156442/ad-classics-shrine-of-the-book-armand-phillip-bartos-and-frederick-john-kiesler [dostęp: 2019-02-15].

List of the Dead Sea Scrolls, Wikipedia, 2019, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_Dead_Sea_Scrolls [dostęp: 2019-02-15].

Martínez Florentino García, Tigchelaar Eibert J. C., The Dead Sea scrolls: study edition. Vol. 1, 1QI-4Q273, Leiden, 2000.

Martínez Florentino García, Tigchelaar Eibert J. C., The Dead Sea scrolls: study edition. Vol. 2, 4Q274-11Q3, Leiden, 2000.

Milik Józef Tadeusz, Dziesięć lat odkryć na Pustyni Judzkiej, Kraków, 1999.

Milik Józef Tadeusz, Ten Years of Discovery in the Wilderness of Judea, London, 1959.

Muchowski Piotr, Rękopisy znad Morza Martwego: Qumran - Wadi - Murabba'at - Masada - Nachal Chewer, Kraków, 2000.

Schiffman Lawrence H., VanderKam James C. (ed.), Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls. Vol. 1, [A-M], Oxford, 2000.

Schiffman Lawrence H., VanderKam James C. (ed.), Encyclopedia of the Dead Sea scrolls. Vol. 2, [N-Z], Oxford, 2000.

Shanks Hershel, The Mystery and Meaning of the Dead Sea Scrolls, New York, 1998.

Shanks Hershel, Tajemnica i znaczenie zwojów znad Morza Martwego, Warszawa, 2002.

Shrine of the Book, All About Jerusalem, 2018, http://allaboutjerusalem.com/tour/shrine-book [dostęp: 2019-02-15].

Shrine of the Book, The Israel Museum Jerusalem, 2019, https://www.imj.org.il/en/wings/shrine-book/dead-sea-scrolls [dostęp: 2019-02-15].

Shrine of the Book Complex, The Israel Museum Jerusalem, 2019, https://www.imj.org.il/en/wings/shrine-book [dostęp: 2019-02-15].

Tronina Antoni, Biblia w Qumran: wprowadzenie w lekturę biblijnych rękopisów znad Morza Martwego, Kraków, 2001.

Tyloch Witold (red.), Rękopisy z Qumran nad Morzem Martwym, Warszawa, 1963.

VanderKam James C., Manuskrypty znad Morza Martwego, Warszawa, 1996.

White Dome – Black Wall, The Israel Museum Jerusalem, 2019, https://museum.imj.org.il/shrine_center/merkz_meida/en/architecture/ [dostęp: 2019-02-15].
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X