Spuścizny pracowników nauki w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego

Marzena Błach

Abstrakt


W zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego (BG UP) znajduje się kilka cennych kolekcji specjalnych, wśród których wyróżniają się spuścizny pracowników nauki. Z uwagi na ich specyficzny – archiwalny – charakter stanowią wyzwanie dla biblioteki w zakresie ich opracowania, przechowywania i udostępniania. Celem niniejszego artykułu jest zasygnalizowane obecności tych cennych zasobów w zbiorach BG UP poprzez krótkie ich opisanie oraz zwrócenie uwagi na tkwiący w nich potencjał badawczy. W artykule wspomniano przechowywane w magazynach BG UP spuścizny: po astronomie dr. Lucjanie Orkiszu, po matematyczce, profesor Zofii Krygowskiej oraz opisano dwa zespoły archiwaliów związanych z pracownikami uczelni, rektorem WSP w latach 1956-1971 - profesorem Wincentym Dankiem i profesor Mieczysławą Romankówną. Scharakteryzowano ponadto spuściznę profesora Tadeusza Banachiewicza włączoną do zbiorów BG UP za sprawą profesora Jerzego M. Kreinera, którego zainteresowania badawcze obracają się m. in.  wokół działalności zawodowej i życia słynnego astronoma – twórcy krakowianów.


Słowa kluczowe


spuścizny; kolekcje specjalne; Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego; biblioteki uniwersyteckie; Tadeusz Banachiewicz; Wincenty Danek; Mieczysława Romankówna; Lucjan Orkisz; Zofia Krygowska;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biografik: bibliografia źródeł informacji biograficznych o pracownikach Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2019, http://biografik.up.krakow.pl/ [dostęp: 2018-03-13].

Dworak Tadeusz Zbigniew, Kreiner Jerzy Marek, Tadeusz Banachiewicz - twórca Krakowianów,Wrocław, 1985.

Dworak Tadeusz Zbigniew, Kreiner Jerzy M., Mietelski Jan, Tadeusz Banachiewicz (1882-1954). W: Szafirski Bolesław (red.), Złota księga Wydziału Matematyki i Fizyki, Kraków, 2000, s. 174-175.

Faron Bolesław, Spotkana i powroty: sylwetki i szkice o literaturze, Warszawa; Kraków, 1995.

Faron Bolesław, Wincenty Danek (8 października 1907 - 17 sierpnia 1976), „Pamiętnik Literacki”, 1977, z. 2, s. 365-371.

Flin Piotr, Panko Elena, Tadeusz Banachiewicz in Tartu (1915 to 1918), „Baltic Astronomy”, 2011, Vol. 20, s. 305-308.

Hampel Józef, Kiryk Feliks, Pietrzkiewicz Iwona (red.), Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946-2006, Kraków, 2006.

Jarowiecki Jerzy, Sylwetki uczonych: Mieczysława Romankówna, „Konspekt”, 2004, nr 20, s. 108-109.

Kościńska-Jawień Hanna, "Białe kruki" w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego. W: Pidłypczak-Majerowicz Maria, Skórka Stanisław, Wilk Dorota (red.), Służą i chronią: 65 lat Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, 2011, s. 132-141.

Kreiner Jerzy M., Nieznane fotografie Obserwatorium Wileńskiego, „Urania”, 1999, nr 6, s. 260-262.

Kreiner Jerzy M., Tadeusz Banachiewicz – obserwator. W: Strzałkowski Adam (red.), Tadeusz Banachiewicz 1882-1954: materiały z sesji naukowej w dniu 29 października 2004 r., Kraków, 2012, s. 21-30.

Kreiner Jerzy M., Piotrowska Ewa, Bibliografia prac Profesora Tadeusza Banachiewicza, „Prace Komisji Historii Nauki”, 2006, T. 7, s. 327-369.

Mateusiak Renata, Ślady kolekcji rozproszonych w wydzielonych zbiorach XIX-XX wieku (do 1950 roku): na przykładzie księgozbioru Adama Münicha i Mariana Tyrowicza. W: Kycler Maria, Pawelec Dariusz, Warząchowska Bogumiła (red.), Kolekcje w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice, 2018, s. 225-246.

Mietelski Jan, Tadeusz Banachiewicz w Międzynarodowej Unii Astronomicznej. W: Strzałkowski Adam (red.), Tadeusz Banachiewicz 1882-1954: materiały z sesji naukowej w dniu 29 października 2004 r., Kraków, 2012, s. 31-61.

Muzeum Podręcznika, Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2019, http://bg.up.krakow.pl/?page_id=4067 [dostęp: 2019-04-24].

Mycio Andrzej, Spuścizna Mariana Gumowskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, „Litteraria Copernicana”, 2016, nr 4 (20), s. 169-174.

Skrzyński Tomasz, Aktywność Tadeusza Banachiewicza na posiedzeniach walnych i w pracach wydziału matematyczno-przyrodniczego Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1919-1952, „Studia Historyczne”, 2015, z. 3, s. 367-387.

Strzałkowski Adam, Tadeusz Banachiewicz - Mistrz i Nauczyciel. W: Strzałkowski Adam (red.), Tadeusz Banachiewicz 1882-1954: materiały z sesji naukowej w dniu 29 października 2004 r., Kraków, 2012, s. 11.

Strzałkowski Adam (red.), Tadeusz Banachiewicz 1882-1954: materiały z sesji naukowej w dniu 29 października 2004 r., Kraków, 2012.

Szafirski Bolesław (red.), Złota księga Wydziału Matematyki i Fizyki, Kraków, 2000.

Szajda Marek, Spuścizna dra Jana Piotra Dekowskiego w Archiwum Naukowym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, „Zeszyty Wiejskie”, 2017, t. 23, s. 53-72, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/25472 [dostęp: 2019-04-024].

Tatarczuch Małgorzata, Wierzbiak Maria, Dziewiętnastowieczne mowy pogrzebowe z kolekcji prof. Mariana Tyrowicza w Bibliotece Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego. W: Pidłypczak-Majerowicz Maria, Skórka Stanisław, Wilk Dorota (red.), Służą i chronią: 65 lat Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, 2011, s. 158-166.

Tynecki Jerzy, Teki Litwina: o spuściźnie naukowej prof. Józefa Litwina w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”, 1991, nr 2, s. 199-220.

Wierzbiak Maria, Listy jako źródła do badań biograficznych o pamięci człowieka na podstawie korespondencji prof. Mariana Tyrowicza. W: Popiołek Bożena, Chłosta-Sikorska Agnieszka, Słaby Agnieszka (red.), Historia - pamięć - tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 3, Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci: studia historyczno-antropologiczne, Kraków, 2015, s. 289-295.

Wincenty Danek (1907-1976), Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach, 2019, http://www.bibliotekakrzeszowice.pl/index.php/wincenty-danek/353-wincenty-danek [dostęp: 2019-04-24].

Zając Renata M., Biblioteka Główna wczoraj i dziś. W: Pidłypczak-Majerowicz Maria, Skórka Stanisław, Wilk Dorota (red.), Służą i chronią: 65 lat Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, 2011, s. 9-28.

Zawada Anna Karolina, Observo ergo sum. Tadeusz Banachiewicz (1882-1954) okolicznościowa wystawa czasowa w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego 29 października-14 listopada 2004. W: Strzałkowski Adam (red.), Tadeusz Banachiewicz 1882-1954: materiały z sesji naukowej w dniu 29 października 2004 r., Kraków, 2012, s. 97-105.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X