„Zupełnie szczera wobec siebie i ludzi”. Dzienniki Zofii Kosińskiej-Mussilowej ze zbiorów Biblioteki Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Magdalena Skrejko

Abstrakt


Artykuł przedstawia niewielką część unikatowych zbiorów Biblioteki Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie. Omówiono w nim piśmienne artefakty ze zbioru Archiwum Kosińskich herbu Rawicz, ze szczególnym uwzględnieniem Dzienników Zofii Kosińskiej-Mussilowej z lat 1910-1920 oraz ich publikowane wyjątki z lat 1914-1919.   


Słowa kluczowe


biblioteka muzealna; biblioteka specjalna; fotografia; zbiory specjalne; rękopisy; maszynopisy; dzienniki;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kosińska Zofia, Jeszcze słów parę o „kobiecie przedwojennych zasad”, „Kurier Kobiecy nr 41. Dodatek do nr. 295 Ilustrowanego Kuriera Codziennego z 29 października”, 1931, nr 41, s. 1, nr inwentarzowy 1206/4.

Kosińska Zofia, Na przełomie najnowszej epoki. Wyjątki z dziewczęcego dziennika 1914-1919 „Czas”, 1936, nr 214-216, 218-222, 226, 233-237, 239-244, 247, 256-258, 260-268.

Kosińska Zofia, Wczoraj – a dziś, „Kurier Kobiecy nr 6. Dodatek do nr. 38 Ilustrowanego Kuriera Codziennego z 7 lutego”, 1932, nr 6, s. 1, nr inwentarzowy 959.

Owoc Tomasz, Stanisław Nikodem Rawicz-Kosiński we wspomnieniach Zofii Kosińskiej, „Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP Oddział w Krakowie”, 2017, nr 3(114), s. 89-97.

Paweł Mussil, Ogrody wspomnień, 2010, https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/14494 [dostęp: 2019-03-13].

Samujłło Jerzy, Kosiński Stanisław Nikodem. W: Polski Słownik Biograficzny. T. XIV, Wrocław, 1968-1969, s. 222.

Zofia Mussil (Kosińska), Ogrody wspomnień, 2014, https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/74595 [dostęp: 2019-03-13].
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X