Dziedzictwo kulturowe: spuścizna ludzkiej kreatywności i ekspresji: unikatowe zbiory Biblioteki Politechniki Krakowskiej zdigitalizowane w ramach projektu EDT

Joanna Radzicka, Helena Gałek

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie rzadkich i cennych dokumentów zgromadzonych w Bibliotece Politechniki Krakowskiej i zdigitalizowanych w ramach projektu "Europejskie Dziedzictwo Techniczne". Kolekcja, składająca się z książek i czasopism pochodzących z XVIII-XX wieku, bogata jest w proweniencje (ekslibrisy, znaczki, podpisy odręczne, notatki lub dedykacje autora). Materiały te stanowią ciekawy zasób badawczy dla naukowców, studentów i entuzjastów europejskiej historii i dziedzictwa. Z jednej strony kolekcja odzwierciedla historię uniwersytetów i osób z nimi związanych, a z drugiej strony dostarcza wiedzy na temat dziedzictwa historycznego, kulturowego i naukowego Polski i Europy. Przy współpracy z pracownikami Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) stworzono platformę internetową, na której umieszczono zbiory nigdy wcześniej nie opublikowane w wersji cyfrowej.


Słowa kluczowe


dziedzictwo techniczne; europejskie dziedzictwo; biblioteka; Projekt EDT;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baruch Maksymilian, Pabianice, Rzgów i wsie okoliczne: monografia historyczna dawnych dóbr Kapituły Krakowskiej w sieradzkiem i łęczyckiem, Warszawa, 1903, sygn. II-322313.

Callet, François, Tables portatives de logarithmes, contenant les logarithmes des nombres, depuis 1 jusqu'à 108000: les logarithmes des sinus et des tangentes de seconde en seconde pour les cinq premiers degrés de dix en dix secondes pour tous les degrés du quart de cercle et, suivant la nouvelle division gentésimale, de dix-milliéme en dix-milliéme précédées d'un Discours préliminaire sur l'Explication, l'Usage et la Sommation des Logarithmes, et sur leur Application à l'Astronomie, à la Navigation, à la Géométrie-pratique, et aux Calculs d'Intérêts: suivies de nouvelles tables plus approchées, et de plusieurs autres utiles a la recherche de longitudes en mer, etc., Paryż, 1861, sygn. II-3709.

Europejskie Dziedzictwo Techniczne: publiczna prezentacja założeń projektu, Biblioteka Politechniki Krakowskiej, 2002-2019, https://www.biblos.pk.edu.pl/edt/materialy-1 [dostęp: 2019-03-09].

Hambloch Anton Hubert, Der Rheinische Schwemmstein und seine Anwendung in der Bautechnik, Stuttgart, 1903, sygn. II-31784.

Kitowicz Jędrzej, Kaczurba Adam, Pamiętniki ks. A. Kitowicza do panowania Augusta III i Stanisława Augusta. T. 1-2, Lwów, 1882, sygn. II-27111.

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r., Dz.U. 2011, nr 172, poz. 1018.

Maksymilian Thullie, Eduteka.pl, 2012-2017, http://encyklopedia.eduteka.pl/wiki/Maksymilian_Thullie [dostęp: 2019-03-09].

Program Ces. Król. Szkoły Politechnicznej we Lwowie: na rok naukowy 1878/79, Lwów 1878, sygn. J.X.3.

Sokołowski August, Dzieje Polski ilustrowane. T. 1, Królowie i książęta polscy: dynastja Piastów, Warszawa, 1899, sygn. IV-301130.

Stecki Tadeusz Jerzy, Wołyń pod względem statystycznym, historycznym i archeologicznym. T. 1, Lwów, 1864, sygn. II-29134.

Strojna-Krzystanek Anna, Najstarszy starodruk w zbiorach Biblioteki Politechniki Krakowskiej, „Bibliodniówka”, 2019, nr 13.

Strojna-Krzystanek Anna, Proweniencja w kolekcji Lwowiana Biblioteki Politechniki Krakowskiej, “Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”, 2019, nr 1 (32).

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dziennik Urzędowy C 326, 26/10/2012 P. 0001 - 0390.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X