Rola biblioteki więziennej w systemie penitencjarnym

Anna Wróbel

Abstrakt


Artykuł opisuje funkcjonowanie bibliotek więziennych zwracając uwagę na aspekty prawne, sposób prowadzenia bibliotek począwszy od gromadzenia, opracowania, udostępniania zbiorów. Podkreślone zostało znaczenie bibliotek w prowadzeniu działalności i realizowaniu programów edukacyjno-resocjalizacyjnych. Tekst akcentuje potrzebę czytelnictwa wśród osób pozostających w izolacji więziennej jako formę profilaktyki.


Słowa kluczowe


biblioteki więzienne w Polsce; czytelnictwo; profilaktyka; resocjalizacja;

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X