Biblioteka Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Magdalena Skrejko

Abstrakt


Artykuł przedstawia bibliotekę funkcjonującą w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Opisuje  jej historię - powstanie i rozwój na tle dziejów Muzeum; jest próbą scharakteryzowania miejsca, jakie zajmuje w strukturze Muzeum. Omówiono w nim zbiory biblioteki oraz proces ich digitalizacji; wyodrębniono kolekcje ze szczególnym uwzględnieniem zbioru podręczników fotografii z pierwszej połowy XX wieku oraz autografów i dedykacji.   


Słowa kluczowe


biblioteka muzealna; biblioteka specjalna; księgozbiór specjalistyczny; digitalizacja; fotografia; zbiory specjalne;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gębala-Pietras Adrianna, Świca Marek, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, „Renowacje i Zabytki”, 2018, nr 1, s. 84–88.

Hartwig Edward, Lublin: Stare Miasto, Warszawa, 1955.

Król Lucyna, Skrejko Magdalena, Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie w środowisku lokalnym i przestrzeni miejskiej Krowodrzy. W: Strojnowska Dorota (red.), Krowodrza: przestrzeń i tożsamość, Kraków, 2017.

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, 2018, http://www.mhf.krakow.pl [dostęp: 2018-09-04].

Państwowy Rejestr Muzeów, 2018, http://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/rejestry-muzeow.php [dostęp: 2018-09-04].

Pierściński Paweł, Szustakowska Helena, Edward Hartwig: moja galeria, Warszawa, 1989.

Stachowski Antoni Henryk (red. prowadzący), Encyklopedia Krakowa, Warszawa, Kraków, 2000.

Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, zatwierdzony Uchwałą nr LIV/1111/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 października 2016 r.

Wołczyński Wiktor, Brewiarzyk fotograficzny, Lwów, 1903.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X