Zarys współczesnej działalności bibliotek pedagogicznych na przykładzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie

Anna Walska-Golowska

Abstrakt


W artykule przedstawiono ogólną specyfikę i działalność dydaktyczną Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie (PBW). Biblioteka jest partnerem nauczycieli i wszystkich osób realizujących proces nauczania, a także ambasadorem nowoczesnej edukacji. PBW wspiera pracę szkół i placówek oświatowych. W każdym roku szkolnym przygotowywana jest oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb odbiorców i aktualnych wymagań środowiska. Mając na uwadze siłę i skuteczność oddziaływania przez social media Biblioteka promuje swoje działania na stronie internetowej oraz na wybranych portalach społecznościowych.


Słowa kluczowe


biblioteka pedagogiczna; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie; edukacja; Internet; social media;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z., Płynna nowoczesność, Kraków 2006.

Boryczka B., Wykorzystanie mediów społecznościowych w bibliotekach pedagogicznych, „EBIB”, [online], 2018, nr 1 [dostęp: 2018-03-27]. Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/index.

Janik B., Wspomaganie szkół i placówek oświatowych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. In A. Fluda-Krokos, B. Janik (red. nauk.), Nauczyciel w bibliotece pedagogicznej - klient wyróżniony, Kraków, 2016, s. 84-97.

Kozinets R. V., Netografia : badania etnograficzne online, Warszawa 2012.

Kulig-Kozłowska A., Facebook w szkolnej ławce : media społecznościowe a edukacja polonistyczna, Kraków 2017.

Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Kraków 2010.

Misiak W., Globalizacja więcej niż podręcznik, Warszawa 2007.

Okońska H., Biblioteka - nauczyciel - uczeń, „Trendy”, [online], 2018, nr 1 [dostęp: 2018-03-27]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/784/T+-2-3_15%2C+H.+Oko%C5%84ska%2C+Biblioteka+-+nauczyciel+-+ucze%C5%84.pdf.

Skibińska M., Czy pokolenia cyfrowe potrzebują edukacji informacyjnej? In D. Siemieniecka (red. nauk.), Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, Toruń, 2015, s. 49-67.

Toczyński P., O sednie terminu „social media” : Web 2.0 a sprawność użytkowników w „generowaniu treści”, „Kultura Popularna”, [online], 2014, T. 3 (nr 41) [dostęp: 2018-03-27]. Dostępny w World Wide Web: https://kulturapopularna-online.pl/resources/html/article/details?id=12324.

Truszczyńska M., Walska-Golowska A., Edukacyjna rola Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, „Rocznik Biblioteki Kraków”, 2017, R. 1.

Walska-Golowska A., Biblioteka wspiera wychowawczą rolę szkoły, „Hejnał Oświatowy”, 2018, nr 2, s. 19-22.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności