Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa - biblioteka w Internecie

Michał Górski, Barbara Krasińska, Łukasz Tomkiewicz, Grzegorz Wajda

Abstrakt


W pierwszej części artykułu przedstawiono definicję biblioteki cyfrowej. W głównej części publikacji autorzy zaprezentowali Pedagogiczną Bibliotekę Cyfrową (PBC) - początki działalności, charakterystykę zbiorów oraz zasady funkcjonowania. W dalszej części omówiono zasady działania PBC i wyjaśniono procesy digitalizacji stosowane w bibliotece. Przedstawiono również zasady współpracy z innymi instytucjami w zakresie uzupełniania zbiorów cyfrowych. Następnie szczegółowo opisano kolekcje tematyczne składające się na zasób PBC. Główny nacisk położono na jedną z kluczowych kolekcji - „Muzeum Podręcznika”. Ostatnia sekcja prezentuje statystyki dotyczące wykorzystania PBC. Artykuł powstał w oparciu o informacje dostępne na stronie internetowej (http://pbc.up.krakow.pl - układ zbioru, statystyki itp.), na podstawie fachowej literatury przedmiotu, dokumentacji wewnętrznej oddziału oraz doświadczeń zawodowych autorów.


Słowa kluczowe


biblioteka cyfrowa; digitalizacja; Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Argument. In Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa [online], 2018 [dostęp: 2018-06-08]. Dostępny w World Wide Web: http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=97.

Biblioteka cyfrowa. In Wikipedia [online], 2018 [dostęp: 2018-06-08]. Dostępny w World Wide Web: https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_cyfrowa.

Bomba R., Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych. In A. Radomski, R. Bomba (red.), Zwrot cyfrowy w humanistyce, Internet / Nowe media / Kultura 2.0, Lublin, 2013, s. 57-71.

Candela L. [et al.], The Digital Library Manifesto, s.l. 2006.

Celiński P., Kulturowe kody technologii cyfrowych, Lublin 2011.

Celiński P., Renesansowe korzenie cyfrowego zwrotu. In A. Radomski, R. Bomba (red.), Zwrot cyfrowy w humanistyce, Internet / Nowe media / Kultura 2.0, Lublin, 2013, s. 13-36.

Federacja Bibliotek Cyfrowych [online], 2018 [dostęp: 2018-06-08]. Dostępny w World Wide Web: http://fbc.pionier.net.pl/.

Kamińska-Czubała B., Witczak D., Nowe kolekcje w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej, „Konspekt”, 2007, nr 3-4 (30), s. 80-82.

Kania M., Antoni Euzebiusz Balicki - wykładowca krakowskiej PWSP, „Konspekt”, 2007, nr 2 (29), s. 106-110.

Krzysztofek K., Zwrot cyfrowy : ku pracy rozproszonej. In A. Radomski, R. Bomba (red.), Zwrot cyfrowy w humanistyce, Internet / Nowe media / Kultura 2.0, Lublin, 2013, s. 37-56.

Muzeum Podręcznika. In Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa [online], 2018 [dostęp: 2018-06-08]. Dostępny w World Wide Web: http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=55.

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa [online], 2018 [dostęp: 2018-06-08]. Dostępny w World Wide Web: http://pbc.up.krakow.pl/dlibra.

Prace Monograficzne. In Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa [online], 2018 [dostęp: 2018-06-08]. Dostępny w World Wide Web: http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=86.

Radomski A., Bomba R. (red.), Zwrot cyfrowy w humanistyce, Internet / Nowe media / Kultura 2.0, Lublin, 2013.

Reitz J. M., Dictionary for Library and Information Science, Westport 2004.

Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. Dz. U. 1997, Nr 85 poz. 539 wraz z późniejszymi zmianami.

Ustawa o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. Dz. U. 2001, Nr 128, poz. 1402.

Werla M., Co to jest „biblioteka cyfrowa? In Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe [online], 2018 [dostęp: 2018-06-08]. Dostępny w World Wide Web: http://dl.psnc.pl/co-to-jest-biblioteka-cyfrowa/.

Wierzbiak M., Teki profesora Mariana Tyrowicza w Bibliotece Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego, „Konspekt”, 2013, nr 1 (46), s. 182-186.

Wilkowski M., Wprowadzenie do historii cyfrowej, Gdańsk 2013.

Witczak D., Kamińska-Czubała B., Biblioteka cyfrowa w strukturze biblioteki akademickiej : tendencje rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej. In M. Pidłypczak-Majerowicz, S. Skórka, D. Wilk (red.), Służą i chronią : 65 lat Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, 2011, s. 86-100.

Wystawy. In Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa [online], 2018 [dostęp: 2018-06-08]. Dostępny w World Wide Web: http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/exhibitions.

Xie I., Matusiak K. K., Discover Digital Libraries : theory and practice, Amsterdam [et al.] 2016.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności