Państwowa Naukowa Architektoniczno-Budowlana Biblioteka imienia W. G. Zabołotnego

Galina Vojcehivs’ka

Abstrakt


W artykule omówiono Państwową Naukową Bibliotekę Architektoniczno-Budowlaną w Kijowie, jej historię i działalność naukową, informacyjną, kulturalną oraz edukacyjną. W artykule zwrócono uwagę na projekty biblioteczne, ich zasięg i efekty, które przyczyniają się do popularyzacji jej zbiorów i stanowią jeden z elementów marketingu wizualnego biblioteki.


Słowa kluczowe


Państwowa Naukowa Biblioteka Architektoniczno-Budowlana w Kijowie; projekty biblioteczne; ukraińskie biblioteki;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Войцехівська Галина A., З літопису Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного. In: Онищенко О. С. (редкол.) [та ін.], Бібліотеки України загальнодержавного значення : історія і сучасність : зб. Ст, Київ, 2007, c. 150–171.

Войцехівська Галина A. (редкол.) [та ін.], Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2017 році : інф.-аналіт. Огляд, Київ, 2018.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X