Biblioteki i bibliotekarstwo na świecie - bibliografia publikacji w języku polskim za lata 2000-2018

Ewa Piotrowska

Abstrakt


Bibliografia zawiera 632 publikacje z zakresu organizacji i działalności współczesnych bi­bliotek zagranicznych oraz zawodu bibliotekarza za granicą. W ostatnich latach ukazuje się wiele wy­dawnictw podejmujących tą tematykę, a bibliografia może okazać się pomocna w poszukiwaniu infor­macji. Wpływ na zainteresowanie bibliotekarzy bibliotekami i bibliotekarstwem w innych krajach mają m.in. wyjazdy prywatne oraz służbowe, np. udział w konferencjach zagranicznych, stażach zawodowych czy wyjazdach szkoleniowych w ramach programu Erasmus. W przyszłości bibliografia będzie konty­nuowana za kolejne lata wraz z ewentualnymi uzupełnieniami za lata 2000–2018.


Słowa kluczowe


bibliografia; biblioteki za granicą; bibliotekarstwo za granicą;

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X