Biblioteki Gruzji i Armenii - reminiscencje z wyjazdu studyjnego

Ewa Piotrowska, Renata M. Zając

Abstrakt


Artykuł zawiera relację z pobytu autorek w bibliotekach gruzińskich i armeńskich. Przedstawiono działalność Biblioteki Narodowej Parlamentu Gruzji i Biblioteki Uniwersytetu Stanowego im. Ilii Czawczawadze w Tbilisi oraz Biblioteki Instytutu Matenadaran i Biblioteki Ormiańskiego Muzeum Ludobójstwa w Erywaniu.


Słowa kluczowe


Biblioteka Narodowa Parlamentu Gruzji; Biblioteka Uniwersytetu Stanowego im. Ilii Czawczawadze; Biblioteka Instytutu Matenadaran im. św. Mesropa Masztoca; Matenadaran; Biblioteka Ormiańskiego Muzeum Ludobójstwa; Cicernakaberd; Gruzja; Armenia;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cohan S., A brief history of the Armenian Genocide, “Social Education”, 2005, Vol. 69, iss. 6, p. 333-337.

Donabedian D. A., Carey J., Balayan A., Twenty years after: Armenian research libraries today, “Liber Quarterly”, 2012, Vol. 22, no. 1, p. 3-41.

Garibashvili I., Libraries in Georgia in 2004-2015, “Journal of Library Administration”, 2015, Vol. 55, iss. 7, p. 549-561.

Ilia State University Library [online], 2018 [dostęp: 2018-03-21]. Dostępny w World Wide Web: http://library.iliauni.edu.ge/en/.

Johnson I. M., Library development in Armenia: problems and progress since the dissolution of USSR, “The International Information & Library Review”, 2013, Vol. 45, iss. 1-2, p. 50-62.

Johnson I. M., Library development in the Georgian Republic: problems and progress since the dissolution of USSR, “World Libraries”, [online], 2013, Vol. 20, no. 2 [dostęp: 2018-03-21]. Dostępny w World Wide Web: http://worldlibraries.dom.edu/index.php/worldlib/article/view/516/466.

Library. In The Armenian Genocide Museum-Institute [online], 2018 [dostęp: 2018-03-21]. Dostępny w World Wide Web: http://www.genocide-museum.am/eng/library.php.

Matenadaran: Scientific Research Institute of Ancient Manuscripts named after Mesrop Mashtots [online], 2018 [dostęp: 2018-03-21]. Dostępny w World Wide Web: http://www.matenadaran.am/?id=127&lng=4.

The National Parliamentary Library of Georgia [online], 2018 [dostęp: 2018-03-21]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nplg.gov.ge/eng/home.

Pełczyński G., Ormianie w XX wieku. Zarys najważniejszych problemów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica Polonica”, 2015, Nr 34, s. 5-25.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności