Biblioteki w Porto - relacja ze stażu zawodowego w ramach programu Erasmus+

Barbara Mleko, Aleksandra Więk

Abstrakt


W artykule omówiono system obsługi bibliotecznej Uniwersytetu w Porto (Portugalia) oraz funkcjonowanie uniwersyteckiej Biblioteki Wydziału Nauk Humanistycznych. Przybliżono również historię i działalność bibliotek publicznych w Porto: Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiej Biblioteki Almeida Garrett.


Słowa kluczowe


Uniwersytet w Porto; Biblioteka Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Porto; Miejska Biblioteka Publiczna w Porto; Miejska Biblioteka Almeida Garrett; Porto;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade do Porto [online], 2018 [dostęp: 2018-05-10]. Dostępny w World Wide Web: http://sdi.letras.up.pt/default.aspx?pg=biblioteca_central.ascx&m=8.

Biblioteca Pública Municipal do Porto [online], 2018 [dostęp: 2018-05-10]. Dostępny w World Wide Web: http://visitasvirtuais.cm-porto.pt/bpmp.php.

Bibliotecas Municipais do Porto [online], 2018 [dostęp: 2018-05-10]. Dostępny w World Wide Web: http://bmp.cm-porto.pt/bibliotecas.

Bibliotecas, Repositórios e Arquivos [online], 2018 [dostęp: 2018-05-10]. Dostępny w World Wide Web: https://sigarra.up.pt/reitoria/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1020106.

Porto i okolice, oprac. zbiorowe, Bielsko-Biała 2017.

Serviço de Documentação e Informação [online], 2018 [dostęp: 2018-05-10]. Dostępny w World Wide Web: http://sdi.letras.up.pt/default.aspx?pg=biblioteca_central.ascx&m=8.

University of Porto [online], 2018 [dostęp: 2018-05-10]. Dostępny w World Wide Web: https://sigarra.up.pt/up/en/web_base.gera_pagina?p_pagina=universidade.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności