Zjednoczeni w działaniu. O potrzebie integracji usług bibliotecznych

Marzena Błach

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X