Garść doświadczeń z opracowywania zbioru archiwalnych negatywów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, przechowywanych w bibliotece Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Piotr Giziński

Abstrakt


Teza/cel artykułu – Celem artykułu jest opisanie zbioru archiwalnych negatywów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, znajdujących się w Bibliotece Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Scharakteryzowanie własnych doświadczeń i podanie kilku wskazówek w trakcie opracowywania zbioru. Metody – W badaniach zastosowano metodę doświadczalną. Zebrane i opisane w artykule doświadczenia mogą być traktowane jako propozycje metod opracowania własnych zbiorów fotograficznych w innych instytucjach. Wnioski – Fotografie cechują się ogromnym zainteresowaniem ze strony użytkowników biblioteki. Koniecznym jest dokładne ich zewidencjonowanie i udostępnienie, co przyczyni się do lepszego poznania historii szkoły i jej wpływu na rozwój sztuki w regionie, a także podniesie prestiż placówki naukowej. Opracowywanie fotografii jest zadaniem fascynującym i jednocześnie trudnym, wymagającym od badacza dużo pokory, poświęcenia i cierpliwości. 


Słowa kluczowe


Akademia Sztuk Pięknych; biblioteka; digitalizacja; fotografia; Gdańsk; negatyw; opracowanie; Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych; Węgrzyn;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Teczka osobowa: Witold Węgrzyn, sygn. W81.

Burke P., Naoczność : materiały wizualne jako świadectwa historyczne, Kraków 2012.

Decyzja nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych [online], 2006 [dostęp: 2017-11-15]. Dostępny w World Wide Web: https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/akty_normatywne/Dec_8_2006.pdf.

Florczak R., Gdańska ASP w przestrzeni publicznej, “Akademia w Mieście”, 2012, nr 1, s. 66-71.

Galeria FF-Forum Fotografii, Sytuacje II. Ingerencje-interwencje. Witold Węgrzyn, Łódź 1998.

Jabłońska M., Dokumentacja specjalna w archiwum : opis tradycyjny i komputerowy, Toruń 2011.

Kal E., Akademia Sztuk Pięknych. In B. Śliwiński (red.), Encyklopedia Gdańska, Gdańsk 2012.

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989.

Ustawa o zmianie nazw niektórych wyższych szkół plastycznych. Dz. U. 1996, Nr 100, poz. 462.

Zarządzenie nr 17 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 30 czerwca 1969 r. w sprawie archiwalnego opracowania zasobu fotografii [online], 1969 [dostęp: 2017-11-15]. Dostępny w World Wide Web: http://adacta.archiwa.net/file/fota.pdf.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X