Wypożyczanie międzybiblioteczne w Bibliotece Narodowej - wczoraj i jutro

Dorota Fortuna

Abstrakt


Artykuł stanowi refleksję nad zmianami zachodzącymi w wypożyczaniu międzybibliotecznym z perspektywy centralnej biblioteki państwa - Biblioteki Narodowej. Tradycyjne formy są stopniowo zastępowane przez udostępnianie cyfrowe, a zmiany te są warunkowane oczekiwaniami użytkowników bibliotek. W Bibliotece Narodowej ważnym zadaniem jest łączenie jej statutowych obowiązków: archiwizowania i ochrony zasobu bibliotecznego z udostępnianiem. Problematykę omówiono w oparciu o trzyletnie doświadczenie funkcjonowania cyfrowej wypożyczalni Academica.


Słowa kluczowe


Biblioteka Narodowa; Academica; wypożyczanie międzybiblioteczne; wypożyczalnia cyfrowa;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Academica [online], 2017 [dostęp: 2017-09-28]. Dostępny w World Wide Web: https://academica.edu.pl/static/Regulamin-CWPN-Academica.pdf.

Biblioteka Narodowa [online], 2017 [dostęp: 2017-09-28]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bn.org.pl/programy-i-uslugi/wypozyczenia-miedzybiblioteczne/zasady-wypozyczania-krajowego-i-zagranicznego.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. 2017, poz. 880.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz. U. 1997, nr 85, poz. 539 wraz z późniejszymi zmianami.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X