Funkcjonowanie wypożyczalni międzybibliotecznej na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Barbara Puchalska-Marzec, Bożena Przęczek-Giec

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie zmian zachodzących w ostatnich latach w strukturze i intensywności wypożyczeń międzybibliotecznych na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (BG UEK). Omówiono także rozwój organizacji pracy i zakresu usług świadczonych przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną (WM), w tym sposób dokumentacji i raportowania wyników jej działalności.

Na podstawie danych z ostatnich lat przedstawiono zmiany liczby zamówień w podziale m.in. na typ czytelnika i formę materiałów bibliotecznych. Wyniki badań pokazały, że w badanym okresie miał miejsce spadek liczby zarówno wypożyczeń realizowanych przez WM, jak i wypożyczeń miejscowych w Wypożyczalni Ogólnej. Pogłębiona analiza dowodzi, że ta tendencja jest ujemnie skorelowana z rosnącą liczbą odwiedzin zbiorów elektronicznych. W kontekście zmian zachodzących w internetowej technologii udostępniania i pozyskiwania informacji rozwinięto wątek funkcji informacyjno-edukacyjnej w działalności przedstawianej agendy.


Słowa kluczowe


biblioteki szkół wyższych; usługi biblioteczne; wypożyczenia międzybiblioteczne; organizacja pracy w bibliotece; opis statystyczny;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cieślar A., Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w roku 2015 : sprawozdanie, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 2016, nr 66, s. 245-306.

Cisek S., Funkcje i role bibliotek naukowych i publicznych w społeczeństwie wiedzy [online], 2005 [dostęp: 2017-11-22]. Dostępny w World Wild Web: http://www.academia.edu/6441585/Funkcje_i_role_bibliotek_naukowych_i_publicznych_w_spo%C5%82ecze%C5%84stwie_wiedzy.

Kozłowska M., Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2016, Warszawa 2017.

Materiały z Seminarium Bibliotek Technicznych POLBIT „Znaczenie wypożyczalni międzybibliotecznej w kontekście rozwoju usług elektronicznych”, 25 października 2016 r., Biblioteka Politechniki Łódzkiej [online], 2016 [dostęp: 2017-11-22]. Dostępny w World Wild Web: http://repozytorium.p.lodz.pl/bitstream/handle/11652/1348/Seminarium_POLBIT_Biblioteka_Politechniki_Lodzkiej_2016%281%29.pdf?sequence=4&isAllowed=y.

Szewczyk-Kłos D., Wierzbicka-Próchniak D., Biblioteka akademicka wobec nowych zadań - potrzeby i preferencje użytkowników. In H. Brzezińska-Stec, J. Żochowska (red.), Biblioteka bez użytkowników…? : diagnoza problemu, Białystok, 2015, s. 81-94.

Wojciechowski J., Biblioteczna wartość naddana, Kraków 2006.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X