Ocena wartości zamówień międzybibliotecznych

Łukasz Jeszke

Abstrakt


W kontekście bieżących zmian i prognoz dla usługi wypożyczeń międzybibliotecznych w artykule została przedstawiona koncepcja oraz ocena wartości zamówień. Jest to jakościowe podejście do usługi wypożyczeń, oceniające zamówienia z użyciem m.in. metryk dostarczanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Użyte zostały cytowania z baz Web of Science i Scopus oraz analiza za pomocą współczynnika Impact Factor i punktów z Ujednoliconego wykazu czasopism naukowych. Bazą dla analizy są zamówienia międzybiblioteczne złożone przez studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Poznańskiej w 2016 roku. Przeprowadzona ocena potwierdza wysoką wartość złożonych zamówień wśród wszystkich grup użytkowników oraz szerokie spektrum sprowadzanych publikacji.


Słowa kluczowe


jakość wypożyczeń międzybibliotecznych; analiza wypożyczeń; wartości cytowań zamówień międzybibliotecznych; wartość zamawianych publikacji; zamówienia w bibliotece; usługi biblioteczne; wypożyczalnia międzybiblioteczna;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Academica - nowa jakość wypożyczeń międzybibliotecznych [online], 2017 [dostęp: 2017-09-14]. Dostępny w World Wide Web: https://academica.edu.pl/about/new_quality.

Błach M., Znaczenie wypożyczalni międzybibliotecznej w kontekście rozwoju usług elektronicznych, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2016, nr 10 [dostęp: 2017-09-14]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/169/168.

Filas M., Znaczenie wypożyczalni międzybibliotecznej w kontekście rozwoju usług elektronicznych [online], 2016 [dostęp: 2017-09-14]. Dostępny w World Wide Web: http://buwlog.uw.edu.pl/znaczenie-wypozyczalni-miedzybibliotecznej-w-kontekscie-rozwoju-uslug-elektronicznych.

Główny Urząd Statystyczny - Sprawozdanie biblioteki K-03 [online], 2016 [dostęp: 2017-09-14]. Dostępny w World Wide Web: http://form.stat.gov.pl/formularze/2017/passive/K-03.pdf.

Materiały z Seminarium Bibliotek Technicznych POLBIT "Znaczenie wypożyczalni międzybibliotecznej w kontekście rozwoju usług elektronicznych" 25 października 2016 [online], 2016 [dostęp: 2017-09-14]. Dostępny w World Wide Web: http://hdl.handle.net/11652/1348.

Scopus [online], 2017 [dostęp: 2017-09-14]. Dostępny w World Wide Web: http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#scopus.

Sprawozdanie z działalności Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2015/2016 [online], 2016 [dostęp: 2017-09-14]. Dostępny w World Wide Web: http://bip.put.poznan.pl/sites/default/files/Sprawozdanie%202016.pdf.

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016 [online], 2017 [dostęp: 2017-09-14]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych-za-lata-2013-2016.html.

Web of Science (licencja krajowa) [online], 2017 [dostęp: 2017-09-14]. Dostępny w World Wide Web: http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#wos.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X