Biblioteki w krainie fiordów

Ewa Piotrowska

Abstrakt


W artykule omówiono funkcjonowanie bibliotek norweskich na przykładzie Biblioteki Narodowej w Oslo, Biblioteki Uniwersyteckiej w Bergen oraz Biblioteki Publicznej w Stavanger. Zaprezentowano nowoczesny architektonicznie budynek Biblioteki Publicznej w Vennesla. Poruszono zagadnienia związane z bibliotekarstwem norweskim (kształcenie bibliotekarzy, organizacje bibliotekarskie, wypożyczenia międzybiblioteczne, czytelnictwo), a także przedstawiono projekt Biblioteki Końca Świata.


Słowa kluczowe


Norwegia; Biblioteka Narodowa w Oslo; Biblioteka Uniwersytecka w Bergen; Biblioteka Publiczna w Stavanger; Biblioteka Publiczna w Vennesla; Biblioteka Końca Świata; bibliotekarstwo norweskie;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aabø S., Are public libraries worth their price? : A contingent valuation study of Norwegian public libraries, “New Library World”, [online], 2005, Vol. 106, iss. 11/12, p. 487-495 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: https://doi.org/10.1108/03074800510634973.

Audunson R. A., Gjestrum L., Training of librarians in Oslo, “Scandinavian Library Quarterly”, [online], 2012, Vol. 45, no. 3 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://slq.nu/?article=volume-45-no-3-2012-7.

Bibliotekarforbundet [online], 2017 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://bibforb.no/en/norwegian-union-of-librarians/.

Bielowicz M. (oprac.), Biblioteka w Vennesla – intrygująca przestrzeń. In Infoarchitektura.pl [online], 2012 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: https://www.infoarchitekta.pl/artykuly:4-projekty:4802-bibliotekawvenneslaintrygujacaprzestrzen.html.

Bienia S., Radzicka J., Biblioteka na fiordzie, „EBIB’, [online], 2015, nr 4 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/336.

Budek D., Czy biblioteki w Szwecji i Norwegii są lepsze?, „Biuletyn Informacyjny Pomorskiej Akademii Medycznej”, [online], 2008, nr 2, s. 37-40 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: https://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0003/14565/Czy_biblioteki_w_Szwecji.pdf.

Gundersen A., Biblioteki na mapie Norwegii [online], 2010 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ksiaznicapodlaska.pl/media/20101005/mapa_bib.pdf.

Gundersen A., Norwegian libraries and special services for immigrant women [online], 2011 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: https://www.ifla.org/past-wlic/2011/150-gundersen-en.pdf.

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag. In Høgskolen i Oslo og Akershus [online], 2017 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-samfunnsvitenskap-SAM/ABI.

Janda B. (oprac.), Wizyta w norweskich bibliotekach. In Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie [online], 2010 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wimbp.rzeszow.pl/imprezy-i-wydarzenia/relacje/art,78,obserwacje-inspiracje-wizyta-studyjna-w-bibliotekach-norweskich.html.

Kołomecka E., Śliwińska E., Raport z wizyty studyjnej do Norwegii dla uczestników projektu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości” odbywającej się w dniach 13-18 września 2010 [online], 2010 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ksiaznicapodlaska.pl/site/projekty/bwsi/norwegia.html.

The Magic of the Library - A Fun Presentation of The University of Bergen Library. In YouTube [online], 2017 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=wytQ3pudf5k.

Mrozowska B., Trzeba zasiać ziarenko, czyli o wielokulturowych działaniach bibliotek, „EBIB”, [online], 2014, nr 5 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/260.

National Library of Norway [online], 2017 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nb.no/English.

National Library of Norway. In Flickr [online], 2017 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: https://www.flickr.com/people/national_library_of_norway/.

National Library of Norway. In Wikipedia [online], 2017 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Library_of_Norway.

Norsk Bibliotekforening [online], 2017 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://norskbibliotekforening.no/om-foreningen/about-norwegian-library-association/.

Norwegowie czytają książki. In Norwegofil [online], 2017 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://www.norwegofil.pl/norwegowie-czytaja-ksiazki.

Norwegowie otworzyli na Spitsbergenie nowe archiwum - bibliotekę, która ma przechowywać kulturowy dorobek ludzkości. In Booklips [online], 2017 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://booklips.pl/newsy/norwegowie-otworzyli-na-spitsbergenie-nowe-archiwum-biblioteke-ktora-ma-przechowywac-kulturowy-dorobek-ludzkosci/.

Solbakk S. A., Wdrożenie depozytu cyfrowego w Bibliotece Narodowej Norwegii, „Biblioteka”, [online], 2014, nr 18, s. 235-246 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/532.

Starosta B., Kształcenie bibliotekarzy w krajach nordyckich. In J. Czyrek, B. Górna (red.), Biblioteki i bibliotekarze XXI wieku: kształcenie, oczekiwania a rzeczywistość [online], 2013, s. 47-56 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://www.dbc.wroc.pl/Content/23949/Biblioteki_i_bibliotekarze.pdf.

Stavanger bibliotek og kulturhus [online], 2017 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: https://stavanger-kulturhus.no/Praktisk-informasjon/Information-in-English.

University of Bergen Library [online], 2017 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://www.uib.no/en/ub.

Vaagan R., Holm S., Professional values in Norwegian librarianship, “New Library World”, [online], 2004, Vol. 105, iss. 5/6, p. 213-217 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: https://doi.org/10.1108/03074800410536649.

Vennesla Library and Culture House. In Wikipedia [online], 2017 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: https://en.wikipedia.org/wiki/Vennesla_Library_and_Culture_House.

Witczak D., Sobkowiak K., W przestrzeni wiedzy, czyli z wizytą w Bibliotece Uniwersytetu w Stavanger, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2013, nr 4 [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/57/57.

Współczesna Biblioteka Aleksandryjska znajduje się w Norwegii. Czy pomoże ludzkości przetrwać „cyfrową apokalipsę”?, „Komputer Świat”, [online], 2017, 5 kwietnia [dostęp: 2017-11-03]. Dostępny w World Wide Web: http://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/2017/04/wspolczesna-biblioteka-aleksandryjska-znajduje-sie-w-norwegii-czy-pomoze-ludzkosci-przetrwac-cyfrowa-apokalipse.aspx.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X