Innsbruck – miasto inspiracji dla bibliotekarzy

Ewa Kotuła

Abstrakt


Unia Europejska wspiera podnoszenie kompetencji i współpracę międzynarodową wyższych uczelni poprzez dofinansowanie staży zagranicznych kadry dydaktycznej i studentów. Wsparcie UE istnieje od 1987 roku, a od 2007 roku objęło ono również bibliotekarzy. W artykule zaprezentowano osobliwości alpejskiego miasta Innsbruck oraz przebieg stażu zagranicznego pracownika Biblioteki Politechniki Lubelskiej w Universitäts- und Landesbibliothek Tirol in Innsbruck. Omówiono katalogi i bazy danych.


Słowa kluczowe


program Erasmus+; osobliwości alpejskiego i olimpijskiego miasta Innsbruck; staż zagraniczny; bibliotekarz; podnoszenie kwalifikacji; Leopold-Franzens-Universität Innsbruck; Universitäts- und Landesbibliothek Tirol in Innsbruck; księgarnie;

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X