Florencja i jej biblioteki. Działalność edukacyjna bibliotek Uniwersytetu we Florencji

Marzena Błach

Abstrakt


Celem artykułu jest przybliżenie edukacyjnej działalności bibliotek florenckich na przykładzie Biblioteki Narodowej oraz bibliotek Uniwersytetu we Florencji. Autorka opisała szczegółowo inicjatywy promujące zbiory specjalne, takie jak wystawy przygotowane przez poszczególne filie Biblioteki Uniwersytetu we Florencji. Ponadto zwrócono uwagę na zagadnienia związane z ochroną zbiorów bibliotecznych w przypadku klęsk żywiołowych.


Słowa kluczowe


Florencja; Włochy; biblioteki akademickie; biblioteki narodowe; kolekcje specjalne; wystawy;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze [online], 2017 [dostęp: 2017-06-12]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bncf.firenze.sbn.it/pagina.php?id=51&rigamenu=Patrimonio%20librario.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Statistiche 2016 [online], 2017 [dostęp: 2017-06-12]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bncf.firenze.sbn.it/pdf/Statistiche_2016.pdf.

History. In University of Florence [online], 2017 [dostęp: 2017-06-12]. Dostępny w World Wide Web: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10280.html.

Nesti R., Florencja : historia, sztuka, folklor, Rzym 2010.

Stolz T., Biblioteki Florencji - impresje nie tylko biblioteczne. In Biblioteka Uniwersytecka KUL [online], 2003 [dostęp: 2017-06-12]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bu.kul.pl/biblioteki-florencji-impresje-nie-tylko-biblioteczne,art_10688.html.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności