Rola bibliotek w życiu społecznym i kulturalnym Szwecji - na przykładzie bibliotek w Kulturhuset Stadsteatern w Sztokholmie

Sławomir Sobczyk

Abstrakt


Podróże zawodowe stanowią istotny element edukacji zawodowej bibliotekarzy. W niniejszej pracy przedstawiono rolę bibliotek w życiu społecznym i kulturalnym współczesnej Szwecji, na przykładzie sześciu bibliotek działających w Kulturhuset Stadsteatern w Sztokholmie.


Słowa kluczowe


Dom Kultury w Sztokholmie; biblioteki publiczne w Szwecji; Kulturhuset Stadsteatern w Sztokholmie; Szwecja; Sztokholm;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barucki T., Architektura Szwecji, Warszawa, 1989, s. 106-109.

Chacińska M., Czytelnictwo i jego promocja w krajach skandynawskich na przykładzie Szwecji. In M. Wojciechowska (red.), Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie, Gdańsk, 2015, s. 36-44.

Libraries. In Kulturhuset Stadsteatern Stockholm [online], 2017 [dostęp: 2017-06-13]. Dostępny w World Wide Web: http://kulturhusetstadsteatern.se/.

Micuła G., Szwecja, Bielsko-Biała, 2015, s. 13.

Micuła G., Tubylewicz K., Sztokholm, Bielsko-Biała, 2013, s. 52-53.

Micuła G., Zborowski M., Szwecja, Bielsko-Biała, 2015, s. 38-39.

Osiecka-Chojnacka J., Czytelnictwo w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, „Infos : Biuro Analiz Sejmowych”, 2014, nr 17, s. 1-4.

Rozmowa z pracownikami bibliotek Domu Kultury (Kulturhuset) w Sztokholmie, przeprowadził Sławomir Sobczyk, dnia 23.07.2015 r.

Sieradzka-Kasprzak J. (red.), Sztokholm, Warszawa, 2012, s. 30-31.

Tubylewicz K., Diduszko-Zygielska A. (red.), Szwecja czyta. Polska czyta, Warszawa, 2015.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności