Z wizytą w chorwackich bibliotekach

Barbara Mleko, Jadwiga Tlałka, Aleksandra Więk, Grzegorz Koźma

Abstrakt


W artykule omówiono historię i współczesne funkcjonowanie kilku chorwackich bibliotek - w Zadarze i Splicie: Biblioteki Uniwersytetu w Zadarze, Biblioteki Naukowej w Zadarze, zadarskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Uniwersytetu w Splicie oraz Miejskiej Biblioteki im. Marka Marulića w Splicie. Zwrócono uwagę m.in. na oryginalne inicjatywy aktywizacji czytelniczej i edukacji informacyjnej oraz cyfrowe udostępnianie zbiorów.


Słowa kluczowe


Biblioteka Uniwersytetu w Zadarze; Biblioteka Naukowa w Zadarze; Miejska Biblioteka Publiczna w Zadarze; Biblioteka Uniwersytetu w Splicie; Miejska Biblioteka Publiczna im. Marka Marulića w Splicie; Chorwacja;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fallon S., Hellander P., Oliver J. (red.), Chorwacja oraz Jugosławia (Serbia i Czarnogóra), Słowenia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Bielsko-Biała 1998.

Gradska knjižnica Marka Marulića [online], 2016 [dostęp: 2016-11-28]. Dostępny w World Wide Web: http://www.gkmm.hr/.

Gradska knjižnica Zadar [online], 2016 [dostęp: 2016-11-28]. Dostępny w World Wide Web: http://www.gkzd.hr/.

Gradska knjižnica Zadar 2014/Zadar Public Library 2014. Godišnje izvješće/Annual Report, Zadar 2014.

Sveučilišna knjižnica u Splitu [online], 2016 [dostęp: 2016-11-28]. Dostępny w World Wide Web: http://www.svkst.unist.hr/.

Travirka A. (red.), Zadar - miasto kultury i sztuki, Zadar 2014.

University Library in Zadar [online], 2016 [dostęp: 2016-11-28]. Dostępny w World Wide Web: http://www.unizd.hr/sveucilisnaknjiznica/UniversityLibrary/tabid/7278/Default.aspx.

University of Zadar [online], 2016 [dostęp: 2016-11-28]. Dostępny w World Wide Web: http://www.unizd.hr/Aboutus/tabid/5239/language/en-US/Default.aspx.

Willer M., Tomić M. (red.), Summer school in the study of old books : proceedings, Zadar 2010.

Znanstvena knjižnica Zadar [online], 2016 [dostęp: 2016-11-28]. Dostępny w World Wide Web: http://www.zkzd.hr/en/about-us/history.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X