Przesłanie dydaktyczne w polskich czasopismach fotograficznych okresu międzywojennego

Jan Rajmund Paśko

Abstrakt


W Polsce w okresie międzywojennym ukazywało się kilkanaście czasopism o tematyce fotograficznej. W roku 1936 na rynku wydawniczym ukazało się aż dziewięć ich tytułów. Liczba artykułów omawiających dane zagadnienie w zakresie fotografiki wahała się od kilku do kilkuset. Zamierzeniem autorów artykułów zamieszczonych w tych czasopismach było nauczenie osób zajmujących się fotografowaniem uzyskiwania poprawnych zdjęć pod względem artystycznym, kompozycyjnym i technicznym. Swoje przesłanie edukacyjne kierowali oni głównie do fotoamatorów. Z analizy treści artykułów wynika, że owo przesłanie dydaktyczne dotyczyło głównie problematyki związanej z estetyką i kompozycją wykonywanych fotografii. Pozostałe artykuły odnosiły się do techniki wykonywania zdjęć oraz ich obróbki w procesie negatywowym i pozytywowym, a także sprzętu wykorzystywanego w całym procesie otrzymywania obrazów. Poza tym teksty zawierały wiele informacje z zakresu chemii, fizyki i krajoznawstwa. W licznych artykułach można również odnaleźć wątki wychowania patriotycznego.


Słowa kluczowe


czasopisma fotograficzne; fotografia; wykonywanie zdjęć fotograficznych; materiały światłoczułe; aparat fotograficzny;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barzykowski T., Wywoływacz amidolowy, „Fotograf Polski”, 1931, z. 12, s. 237.

Brodowicz A., To i owo na temat fotografiki, „Miesięcznik Fotograficzny”, 1930, z. 127, s. 97-100.

Bułhak J., Motyw przypadkowy a motyw skomponowany, „Fotograf Polski”, 1928, z. 1, s. 11-13.

Bułhak J., Poczucie waloru jako czynnik estetyczno-wychowawczy, „Miesięcznik Fotograficzny”, 1927, z. 87, s. 35-38.

Bułhak J., Światło a oświetlenie, „Nowości Fotograficzne”, 1934, z. 1, s. 1-6.

Cyprian T., Laboratorium solidnego amatora, „Nowości Fotograficzne”, 1933, z. 2, s. 11-16 .

Cyprian T., Przyczyny niepowodzeń w fotografii, „Wiadomości Fotograficzne”, 1936, z. 3, s. 54-59.

CyprianT., Zima idzie, „Nowości Fotograficzne”, 1929, z. 2, s. 1-2.

Dederko M., Kąpiel siarkująca bez zapachu, „Fotograf Polski”, 1934, z. 5, s. 117.

Dederko M., Soczewki zmiękczające do aparatu Leica, „Fotograf Polski”, 1931, z. 2, s. 44.

Dederko M., Panta Rei, „Fotograf Polski”, 1937, z. 3, s. 7-9.

„Fotograf Polski”, 1928, nr 7; 1931, nr 2.

Gardulski B., Kilka uwag o wyborze aparatu fotograficznego, „Polski Przegląd Fotograficzny”, 1925, z. 3, s. 17-18; z. 4, s. 13-14.

Jaroszyński J., Światło sztuczne do zdjęć, lampy elektryczne do zdjęć, „Fotograf Polski”, 1931, z. 4, s. 71.

Kamieński W., Wzmacniacz z jodkiem rtęci, „Fotograf Polski”, 1932, z. 6, s. 208.

Kącik krytyczny, „Wiadomości Fotograficzne”, 1938, nr 1, s. 6-7.

Kochanowski J., Chemizm wywoływania, „Fotograf Polski”, 1938, z. 8, s. 110-112.

Kochanowski J., O pracach technicznych w ciemni, „Fotograf Polski”, 1938, z. 9/10, s. 125-127.

Löwy J., O obiektywach i ich wadach, „Wiadomości Fotograficzne”, 1932, z. 7, s. 10.

Lutyk L., O właściwe pojmowanie sztuki, „Przegląd Fotograficzny”, 1936, z. 3, s. 56-59.

Maksymowicz Z., Kompozycja w obrazie fotograficznym, „Ero-Foto”, 1935, z. 2, s. 8-9.

Markocki W., Kilka słów o utrwalaniu, „Nowości Fotograficzne”, 1936, z. 1, s. 22-24.

„Miesięcznik Fotograficzny”, 1926, z. 1; 1926, z. 4; 1926, z. 5; 1926, z. 11.

Morawiecka J., Piękno niepogody, „Polski Przegląd Fotograficzny”, 1930, z. 3, s. 55-56.

Neuman J. A., Filtry, „Leica w Polsce”, 1938, z. 2, s. 22-26.

Neuman J. A., Obraz fizjologiczny a obraz optyczny, „Miesięcznik Fotograficzny”, 1928, z. 99, s. 36-38.

Nowakowski M., Przysłona przeciwsłoneczna, „Wiadomości Fotograficzne”, 1938, z. 9, s. 176.

„Nowości Fotograficzne”, 1930, nr 2; 1931, nr 2; 1932, nr 2; 1934, nr 2.

Ocena Prac, „Fotograf Polski”, 1931, nr 7, s. 133.

Poradnia, „Przegląd Fotograficzny”, 1937, nr 2, s. 39.

„Przegląd Fotograficzny”, 1937, nr 1.

Romer W., C.F.K.P. Lwów Piękno krajobrazu, „Polski Przegląd Fotograficzny”, 1937, nr 7, s. 131-132.

Siołkowski A., Osłabiacz Farmera, „Miesięcznik Fotograficzny”, 1928, z. 102, s. 94-95.

Sokołowski S., Komplet praktycznych chemikaliów, „Miesięcznik Fotograficzny”, 1930, z. 124, s. 49-51.

Sonnenfeld R., Nowy Model Rolleiflexa, „Fotograf Polski”, 1932, z. 5, s. 98.

Strzyżewski J., Filtry barwne, „Foto-Amator”, 1933, z. 9, s. 173.

Szeliga H., Wywoływacz ultra-drobnoziarnisty, „Fotograf Polski”, 1935, z. 7, s 16-17.

Szulc M., Materiały do historii fotografii polskiej, Wrocław 1963.

Świtkowski J., Dzieła niezamierzone, „Miesięcznik Fotograficzny”, 1926, z. 2, s. 18-21.

Świtkowski J., Jaki obiektyw, „Moja Leica”, 1936, z. 5, s. 10-14.

Świtkowski J., Kącik chemiczny, „Polski Przegląd Fotograficzny”, 1927, z. 1, s. 14-15.

Świtkowski J., O filtrach żółtych, „Nowości Fotograficzne”, 1931, z. 2, s. 11-13.

Świtkowski J., Odróżnianie roztworów, „Miesięcznik Fotograficzny”, 1926, z. 8, s. 94.

Świtkowski J., Ogniskowa, perspektywa i ziarno, „Przegląd Fotograficzny”, 1939, z. 3, s. 41-44.

Urbański J., Kilka słów o fotografii przyrodniczej, „Przegląd Fotograficzny”, 1937, z. 7, s. 128-130.

„Wiadomości Foto-Gregera”, 1931, nr 1.

Wieczorek A., Na migawkę bez kamery, „Fotograf Polski”, 1935, z. 1, s. 18.

Wieczorek A., Nowe drogi bromu, „Wiadomości Fotograficzne”, 1935, z. 11, s. 170-172.

Wieczorek A. M., O różnych aparatach rzutniczych w zastosowaniu do techniki powiększeń, „Nowości Fotograficzne”, 1930, z. 2, s. 5-8.

Wojciechowski H., Aparat Welta, „Fotograf Polski”, 1931, z. 12, s. 232.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X