Zabawy wokół tekstu poetyckiego w profilaktyce logopedycznej dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie wiersza J. Brzechwy „Kwoka”

Justyna Mroczek-Duda

Abstrakt


Artykuł dotyczy profilaktyki logopedycznej dzieci w wieku przedszkolnym. Zaprezentowano grupowe ćwiczenia i zabawy logopedyczne, skoncentrowane wokół tekstu poetyckiego z zakresu literatury dziecięcej. Omówiono kolejno: ćwiczenia słuchowe, oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, logorytmiczne oraz słownikowe i frazeologiczne przeznaczone do realizacji w grupie dzieci w wieku przedszkolnym. Wyznacznikiem tematu i nazwy ćwiczeń jest świat przedstawiony w wierszu „Kwoka” J. Brzechwy.


Słowa kluczowe


profilaktyka logopedyczna; wiersze dla dzieci; zabawy logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym; zajęcia grupowe;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzechwa J., Kwoka, Kraków 2013.

Cieszyńska J., Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji, Kraków 2001.

Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do szóstego roku życia, Kraków 2008.

Cieszyńska-Rożek J., Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci : z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Kraków 2013.

Florkiewicz V. (red.), Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć, Łódź 2010.

Grabias S., Teoria zaburzeń mowy : perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego. In S. Grabias, M. Kurkowski (red.), Logopedia : teoria zaburzeń mowy, Lublin, 2012, s. 15-72.

Jastrząb J., Gry i zabawy w terapii pedagogicznej, Warszawa 1994.

Panaś R., Baw się z nami sylabami : ćwiczenia i zabawy logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, Kraków 2013.

Sochacka J., Teksty do ćwiczeń dykcyjnych. In Przedszkole Nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka [online], 2016 [dostęp: 2016-12-02]. Dostępny w World Wide Web: http://www.przedszkole64.waw.pl/edukacja_rodzica/publikacje_nauczycieli/teksty_do_cwiczen_dykcyjnych-opracowala_mgr_joanna_sochacka/.

Sołtys-Chmielowicz A., Zaburzenia artykulacji : teoria i praktyka, Kraków 2008.

Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1998.

Toczyska B., Zacznij od samogłoski : samogłoska w logopedii artystycznej, Gdańsk 2016.

Zagadki dla dzieci o zwierzętach wiejskich. In Zagadki dla dzieci [online], 2013 [dostęp: 2016-12-02]. Dostępny w World Wide Web: http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+zwierz%C4%99tach+wiejskich?page=0.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X