Biblioteka naukowa (także) dla najmłodszych

Piotr Milc

Abstrakt


Pierwsza edycja projektu Europejskiej Nocy Naukowców odbyła się we wrześniu 2005 roku. Od tego czasu stale wzrasta liczba tak uczestników, jak i instytucji naukowych, które współorganizują projekt, otwierając przed zwiedzającymi swoje pracownie i laboratoria. Choć nauki humanistyczne nie są tak spektakularne i nie pozwalają na przedstawienie widowiskowych eksperymentów, to jednak wśród partnerów Nocy Naukowców pojawiają się również biblioteki naukowe. Odkrywają, zwłaszcza przed najmłodszymi, swoje magazyny, a także prezentują technologie wykorzystywane na co dzień w pracy bibliotekarzy. Przygotowanie takiego spotkania może być ciekawym projektem i wyzwaniem, przed jakim stanie powołany spośród bibliotekarzy zespół projektowy.


Słowa kluczowe


biblioteka akademicka; projekt; zarządzanie projektem; Noc Naukowców; praca z dziećmi;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Davidson Frame J., Zarządzanie projektami w organizacjach, Warszawa 2001.

Europejska Noc Naukowców. In Komisja Europejska [online], 2016 [dostęp: 2016-11-18]. Dostępny w World Wide Web: http://ec.europa.eu/research/researchersnight/about_pl.htm.

Idea. In Małopolska Noc Naukowców [online], 2016 [dostęp: 2016-11-18]. Dostępny w World Wide Web: http://nocnaukowcow.malopolska.pl/idea/.

Kisielnicki J., Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Warszawa 2013.

Krzos G., Struktury organizacyjne wewnętrznych zespołów zarządzających projektami europejskimi – identyfikacja zalet i wad, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu”, 2011, T. 8, nr 216, s. 99-110.

Lock D., Podstawy zarządzania projektami, Warszawa 2009.

Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. Dz. U. 1997, Nr 85, poz. 539 wraz z późniejszymi zmianami.

Wyrozębski P., Zarządzanie wiedzą projektową, Warszawa 2014.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X