Gra biblioteczna jako forma promocji i narzędzie komunikacji z młodym użytkownikiem

Katarzyna Mól

Abstrakt


Nowoczesna biblioteka, aby zaistnieć w świadomości odbiorców, musi korzystać z nowych metod i środków komunikowania. Obecnie istnieje wiele form promocji, zróżnicowanych pod względem pełnionych funkcji. Jedną z nich jest gra biblioteczna - popularna forma rozrywki przeznaczona dla ludzi młodych, wykorzystywana coraz powszechniej przez biblioteki do promowania i prezentacji własnych usług. Gra pełni wiele funkcji: uczy, integruje, aktywizuje, łączy elementy edukacji, zabawy i rywalizacji. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania gier w działalności bibliotecznej, jako skutecznego narzędzia komunikacji marketingowej.


Słowa kluczowe


promocja biblioteki; gra biblioteczna; edukacja przez grę;

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X