Rola wizualnych przekazów informacji w docieraniu do najmłodszych czytelników

Barbara Krasińska

Abstrakt


Celem artykułu jest skupienie uwagi nad zagadnieniami współczesnych form docierania do najmłodszych czytelników, w tym zastanowienie się nad metodami inicjowania czytelnictwa poprzez towarzyszące często komunikatom werbalnym - przekazy wizualne. Rozważania dotyczyć będą następujących problemów: recepcji u dzieci, sposobu odbierania bodźców, atrakcyjności wizualnego przekazu, technik na zapamiętywanie, prób „ocieplania” wizerunku biblioteki, roli aktywnego udziału dzieci w przyswajaniu wiedzy (element zadania, przygody, misji). Zaprezentowane zostaną także przykłady wybranych materiałów graficznych towarzyszące bibliotecznym spotkaniom z najmłodszymi czytelnikami (na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie).


Słowa kluczowe


inicjacja czytelnicza; grafika; wizualizacja informacji; biblioteka; sztuka;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa : psychologia twórczego oka, Łódź 2013.

Dzieci nie słyszą!. In Nasza biblioteka [on-line], [2004] [dostęp: 2016‐11‐14]. Dostępny w World Wide Web: http://www.czytanie.pl/index.php?strona=I-5.

Górniok-Naglik A., W dialogu sztuki z edukacją, Toruń 2007.

Heller J., Wspieranie rozwoju emocjonalnego w edukacji najmłodszych [online], 2016 [dostęp: 2016‐11‐14]. Dostępny w World Wide Web: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BwlRPoi2VikJ:www.odz.edu.pl/files/Artykul%2520.doc+&cd=49&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b.

Kiełtyka-Zając B., Zając A., Słowo i obraz w procesie kształcenia w młodszym wieku szkolnym : kwestie transformacji tekstualności w wizualizację. In J. Kida (red.), Problemy kształcenia literackiego w edukacji wczesnoszkolnej, Rzeszów 1997.

Kościelecki S., Współczesna koncepcja wychowania plastycznego, Warszawa 1979.

Krajewska G., Uczyć obrazami - materiały wizualne w procesie dydaktycznym w kształceniu zintegrowanym [online], 2013 [dostęp: 2016‐11‐14]. Dostępny w World Wide Web: http://jows.pl/sites/default/files/Krajewska.pdf.

Krauze-Sikorska H., Edukacja przez sztukę : o edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka, Poznań 2006.

Kruczkowska Z., Stano B., Artysta nauczycielem i animatorem kultury : wybrane problemy kultury plastycznej XX i XXI wieku, Kraków 2013.

Marek E., Arteterapia jako metoda wspomagająca pracę wychowawczą. In M. Knapik, W. A. Sacher (red.), Sztuka w edukacji i terapii, Kraków, 2004, s. 104-117.

Martel K., O marksistowsko-leninowskiej teorii poznania, „Myśl filozoficzna”, 1953, nr 1/7, s. 286. Cyt. za: S. Szuman, Rola działania w rozwoju umysłowym małego dziecka, Wrocław 1955.

Papuzińska J., Inicjacje literackie : problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, Warszawa 1981.

Petry-Węcławowicz M., Edukacja plastyczna dawniej : programy, metody, inicjatywy pozaszkolne do 1914 roku, Kraków 2001.

Rogalewicz T., Interpretacja wybranych obrazów surrealistycznych przez dzieci w wieku 7-10 lat. In S. Popek, R. Tarasiuk (red.), W kręgu teorii i praktyki edukacji plastycznej, Lublin, 1995, s. 185-207.

Rola ilustracji książkowej w wychowaniu dzieci. In Zielona Grupa [on-line], 2016 [dostęp: 2016‐11‐14]. Dostępny w World Wide Web: http://zielonagrupa.pl/rola-ilustracji-ksiazkowej-w-wychowaniu-dzieci/.

Rudowski T., Edukacja i terapia przez sztukę : arteterapia w świetle teorii doznań transakcyjnych, Warszawa 2013.

Shrodes C., Bibliotherapy : a theoretical and clinical-experimental study, Berkeley 1950.

Szulc W., Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki, Warszawa 2011.

Szuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1990.

Szuman S., Rola działania w rozwoju umysłowym małego dziecka, Wrocław 1955.

Teodoczyk A., Pomiędzy sztuką a edukacją : ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży [on-line], 2014 [dostęp: 2016‐11‐14]. Dostępny w World Wide Web: http://stgu.pl/stgu_files/Files/Anna_Teodorczyk_Pomi%C4%99dzy_sztuk%C4%85_a_edukacj%C4%85_poprawiona.pdf.

Truskolaska J., Wychować miłośnika książki czyli czytelnictwo i okolice, Tychy 2007.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X