Udział Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w działalności uniwersytetów dla dzieci

Agnieszka Folga, Joanna Kołakowska

Abstrakt


W artykule przedstawiono ideę powstania Uniwersytetów dla Dzieci, a w szczególności skupiono się na Uniwersytecie Dzieci i Rodziców Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Wadowickim Uniwersytecie Dzieci. Zaprezentowano podjęcie współpracy z wymienionymi instytucjami przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego oraz omówiono przeprowadzone zajęcia, a także podkreślono wagę utrwalania nawyków czytelniczych u dzieci. Celem współdziałania było przedstawienie biblioteki jako miejsca, które uczestniczy i wspiera akcje organizowane przez Uczelnię.


Słowa kluczowe


uniwersytety dla dzieci; biblioteka akademicka; promocja biblioteki;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bojarska-Sokołowska A., Dydaktyczno-wychowawcze aspekty uniwersytetów dziecięcych. In. J. Górniewicz, A. Małyska (red.), Pobrzeżne problemy współczesnej pedagogiki, Olsztyn, 2015, s. 38.

Folga A., Kołakowska J., Biblioteka otwarta… - inicjatywy naukowo-kulturalne Biblioteki Głównej UP w Krakowie, „Poradnik Bibliotekarza”, 2015, nr 9, s. 27-30.

Folga A., Kołakowska J., Opowieści o książce - skąd, dla kogo, po co?, „Poradnik Bibliotekarza”, 2014, nr 4, s. 31-33.

Jaworska-Witkowska M., Domżał U. A. (red.), Dzieci i inicjacja uniwersytecka : integralna próba akademicka, Łódź 2010.

Koślińska K., Uniwersytet nie tylko po maturze, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2009, nr 9, s. 52-55.

Tarabuła-Kamińska N., Wspieranie rozwoju dzieci wybitnie zdolnych w kontekście idei powstawania uniwersytetów dziecięcych : na przykładzie dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” w Gliwicach, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica”, 2015, Z. 4, s. 35-45.

Więcław A., Uniwersytety Dziecięce w Polsce i na świecie jako problem wyzerowany w pedagogice, „Kwartalnik Edukacyjny”, 2014, nr 2, s. 88-98.

Wyrobiec P., Nowy projekt w WCK : Wadowicki Uniwersytet Dzieci, „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny”, 2014, nr 7, s. 230-231.

Zarządzenie Nr R/Z.0201-5/2011 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 stycznia 2011 r.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności