Promocja i kształtowanie wizerunku biblioteki przez edukację dzieci w bibliotece naukowej

Anna Sidorczuk, Elżbieta Kierejczuk

Abstrakt


Artykuł opisuje działania i inicjatywy bibliotekarzy podejmowane w Bibliotece Politechniki Białostockiej na rzecz dzieci. Poprzez zajęcia edukacyjne skierowane do nietypowych użytkowników biblioteki naukowej, jakimi są w tym przypadku najmłodsi, kształtowany jest jej wizerunek. Podjęte działania to sposób na promowanie się biblioteki i nawiązywanie przyjaznych stosunków z potencjalnymi, przyszłymi użytkownikami.


Słowa kluczowe


biblioteki naukowe; kształtowanie wizerunku; public relations; promocja; edukacja; rola książki; dziecko;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biblioteka DSW. Dla dzieci [online], 2016 [dostęp: 2016-11-30]. Dostępny w World Wide Web: http://www.biblioteka.dsw.edu.pl/pl/aktywnosc-dodatkowa/dla-dzieci.

Biblioteki w Polsce. Stan na 2012 r. [online], 2012 [dostęp: 2016-11-30]. Dostępny w World Wide Web: http://bibliotekawszkole.edu.pl/biblioteki2012.pdf.

Cenker E. M., Public relations, Poznań 2000.

Jasiewicz J., Edukacja informacyjna w podstawie programowej [online], 2012 [dostęp: 2016-11-30]. Dostępny w World Wide Web: https://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Cyfrowa-Przyszłość-aneks-15.pdf.

Karciarz M., Bibliotekarz społecznie (za)angażowany. In W. Juszczak (red. nauk.), Biblioteki akademickie w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, we wspólnocie lokalnej, Toruń 2016.

Kołodziejska J., Za drzwiami bibliotek, Warszawa 1996.

Michalak D., Koryś I., Kopeć J., Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku, Warszawa 2016.

Pluta E., Public relations - moda czy konieczność? : teoria i praktyka, Warszawa 2001.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz. U. 2012, poz. 977.

Sidorczuk A., Dąbrowska K., Konczerewicz M., Zwierzyńska E., Spotkanie z książką w Bibliotece Politechniki Białostockiej, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2014, nr 6 [dostęp: 2016-11-30]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/87.

Staniów B., Młodzież w bibliotece szkolnej : edukacja, wspomaganie, relaks. In A. M. Krajewska (red.), Między dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece, Warszawa 2012.

Wojcik K., Public relations : wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2005.

Zając M., Biblioteka dziecięca 2.0 – najnowsze tendencje komunikacyjne i organizacyjne. In M. Zając, E. B. Zybert (red.), Biblioteki w systemie kultury jednoczącej się Europy, Warszawa 2007.

Zasacka Z., Czytelnictwo dzieci i młodzieży, Warszawa 2014.

Zasacka Z., Czytelnictwo dzieci i młodzieży : streszczenie raportu końcowego z badania, Warszawa 2014.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X