Metody pracy z czytelnikiem w bibliotece dziecięcej sposobem na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

Edyta Kosik

Abstrakt


W artykule ukazano, jaki wpływ na rozwój zainteresowań czytelniczych mają metody pracy z dziećmi w bibliotekach dziecięcych. Wyjaśniono termin biblioteki dziecięce (biblioteki dla dzieci). Nakreślono zarys rozwoju tego typu bibliotek, sposobu pracy z czytelnikami i dobierania metod na przestrzeni lat. Przedstawiono typologię metod pracy z czytelnikiem. Następnie wybrano kilka rodzajów metod - konkursy, głośne czytanie, akcje i imprezy biblioteczne oraz omówiono je. Opisano przykłady konkretnych form pracy z czytelnikiem przy użyciu tych metod, czyli konkursy: „W świecie powieści Marty Fox” i „W krainie fantazji”, Nowohucki Dzień Głośnego Czytania, akcję czytelniczą: „Czytam Sobie w Bibliotece” oraz Pikniki Literackie organizowane w Płocku.


Słowa kluczowe


biblioteka dziecięca; praca z dziećmi; metody; konkursy; głośne czytanie; akcje i imprezy biblioteczne;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czytam sobie w bibliotece : opis projektu. In Centrum Edukacji Obywatelskiej [online], 2015 [dostęp: 2016-11-14]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ceo.org.pl/pl/czytamsobie/opis-projektu.

Drogoś K., Piątek E., Tylko dla młodzieży : internetowy konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole”, 2015, nr 7-8, s. 28-29.

Konkurs plastyczny „W krainie fantazji”. In Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie [online], 2015 [dostęp: 2016-11-14]. Dostępny w World Wide Web: http://www.mbp.hrubieszow.avx.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=486:konkurs-plastyczny-w-krainie-fantazji&catid=21&Itemid=145.

Lewandowicz-Nosal G., Biblioteki dla dzieci - współcześnie, „Bibliotekarz”, 2010, nr 11, s. 20.

Lewandowicz-Nosal G., Działalność bibliotek. In G. Lewandowicz-Nosal, Biblioteki publiczne dla dzieci w Polsce : raport z badań, Warszawa, 2012, s. 95-100.

Lewandowicz-Nosal G., Geneza i modele bibliotek dla dzieci. In G. Lewandowicz-Nosal, Biblioteki publiczne dla dzieci w Polsce : raport z badań, Warszawa, 2012, s. 5-9.

Okrasa M., Pikniki literackie jako forma animacji czytelnictwa w otwartej przestrzeni miasta. In J. Papuzińska, G. Walczewska-Klimczek (red.), Animacja czytelnictwa dziecięcego : koncepcje, doświadczenia, postulaty, Płock, 2004, s. 123-129.

Papuzińska J., Misja biblioteki dziecięcej. In J. Papuzińska, G. Walczewska-Klimczek (red.), Animacja czytelnictwa dziecięcego : koncepcje, doświadczenia, postulaty, Płock, 2004, s. 15-22.

Piknik literacki „Sceny z życia smoków”. In Książnica Płocka [online], 2016 [dostęp: 2016-11-14]. Dostępny w World Wide Web: http://ksiaznicaplocka.pl/2016/06/21/piknik-literacki-sceny-z-zycia-smokow/.

Piknik literacki z Elizą Piotrowską. In Książnica Płocka [online], 2015 [dostęp: 2016-11-14]. Dostępny w World Wide Web: http://ksiaznicaplocka.pl/2015/06/01/piknik-literackiz-eliza-piotrowska/.

Piknik literacki z Wiolettą Piasecką. In Książnica Płocka [online], 2015 [dostęp: 2016-11-14]. Dostępny w World Wide Web: http://ksiaznicaplocka.pl/2015/06/16/piknik-literackiz-wioletta-piasecka/.

Popołudnia głośnego czytania : Nowohucki Dzień Głośnego Czytania. In Nowohucka Biblioteka Publiczna [online], 2016 [dostęp: 2016-11-14]. Dostępny w World Wide Web: http://witryna.biblioteka.krakow.pl/?page_id=400.

Tokarz-Has A., O pożytkach płynących z głośnego czytania w epoce mass mediów (doświadczenia amerykańskie i polskie). In A. Żbikowska-Migoń,(red.), Czytanie, czytelnictwo, czytelnik, Wrocław, 2011, s. 145.

Wojciechowski J., Podstawy pracy z czytelnikiem, Warszawa, 1991, s. 113-133.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X