Działalność wizerunkowa zabytkowych i współczesnych bibliotek

Renata Ciesielska-Kruczek

Abstrakt


W artykule zaprezentowano przykłady inicjatyw, działań promocyjnych i niestandardowych usług mających decydujący wpływ na pozytywny wizerunek współczesnych bibliotek. Opisano również biblioteki o zabytkowym charakterze zbiorów, które wpisują się w krajobraz kulturowy miast, współtworzą atmosferę danych miejsc, przyciągając naukowców, pasjonatów, zwiedzających. Liczne przykłady dowodzą, że współczesne biblioteki stworzyły własny styl, a ich otwartość na innowacje techniczne sprawia, iż są postrzegane jako instytucje nowoczesne.


Słowa kluczowe


marketing biblioteczny; wizerunek; usługi internetowe; biblioteki zabytkowe;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Feinberg S., Keller J., Designing space for children and teens in libraries and public places, “American Libraries”, 2010, Vol. 41, nr 4, s. 34 -37.

Gębołyś Z., Misja biblioteki naukowej w teorii i praktyce. In M. Nowak (red.), Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach, Poznań, 2004, s. 21.

Haavisto T., A building is the image of its function. In Librarybuildings.info [online], 2016 [dostęp: 2016-05-24]. Dostepny w World Wide web: http://www.librarybuildings.info/articles/building-image-its-function.

Klich A., Strona internetowa biblioteki jako jeden z elementów kształtujących jej wizerunek, „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, 2010, nr 4, s. 5.

Kołodziejczyk E., E-wizerunek biblioteki – na przykładzie witryn internetowych łódzkich bibliotek szkół wyższych, „EBIB”, [online], 2012, nr 3 [dostęp: 2016-05-24]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/130/130_kolodziejczyk.pdf.

Sobiech A., Możliwości kształtowania wizerunku biblioteki poprzez media elektroniczne. In M. Wojciechowska (red.), Elektroniczny wizerunek biblioteki, Gdańsk, 2008, s. 10-11.

Wojciechowski J., Biblioteka w komunikacji publicznej, Warszawa 2010.

Wojciechowski J., Praca z użytkownikiem w bibliotece, Warszawa 2000.

Wojtczak J., Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na podstawie działań public relations Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, „Biblioteka”, 2013, nr 17 (26), s. 196-214.

Zawada A., Kreowanie rynku bibliotek, „EBIB”, [online], 2002, nr 3 [dostęp: 2016-05-24]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/2002/32/zawada2.php.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X